attēls

Šā gada februārī un martā norisinājās Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju ideju konkurss. Tajā tika noskaidroti labāko ideju autori, kas varēs saņemt individuālas ekspertu konsultācijas sava sociālās uzņēmējdarbības biznesa plāna izstrādei.

26. martā Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju ideju konkursa komisijas sēdē tika noteikti 20 labāko ideju autori. Saskaņā ar konkursa nolikumu visi konkursa dalībnieki ir rakstveidā informēti par rezultātiem.

Konkursa gaitā tika saņemti 65 pieteikumi, no kuriem uz otro vērtēšanas posmu tika virzīts 51 pieteikums. Divdesmit augstāko vērtējumu ieguvušie dalībnieki iegūst tiesības saņemt individuālas konsultācijas sociālās uzņēmējdarbības biznesa plāna izstrādei. Tiem pretendentiem, kuru idejas nav izvirzītas konsultāciju saņemšanai, ir iespēja savu sociālo ideju īstenot patstāvīgi, reģistrējoties Labklājības ministrijā kā Sociālajam uzņēmumam.

Biznesa ideju konkursa uzvarētāji ir:

Marina Dimitrova
Sņežana Bartule
Dace Indrika
Ieva Vītola Deusa
Agnese Maknelija (Kapeika)
Oskars Muižnieks
Silvija Ābele
Lāsma Rengarte
Guna Būvmane
Anastasija Tkačenko
Māris Kalniņš
Inga Leikuma
Dace Treimane-Freimane
Sigita Trukšāne
Una Liepiņa
Irina Baikova
Ieva Apfelberga
Gatis Vītoliņš
Rolands Šuklins