Ceturtdien, 5. maijā, plkst.14.00 Labklājības ministrija sadarbībā ar Tieslietu ministriju tiešsaistes platformā ZOOM rīko semināru par  horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanu un uzraudzību Eiropas Savienības fondu pasākumos (2021-2027). 

Semināra mērķis ir informēt iestādes par horizontālā principa ievērošanu Eiropas Savienības fondu programmu sagatavošanas, īstenošanas, uzraudzības, ziņošanas un novērtēšanas laikā, kā arī veicināt vienlīdzīgas iespējas un iekļaušanu un novērst jebkādu diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ, jo īpaši ņemot vērā piekļūstamības nodrošināšanu personām ar invaliditāti.

Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana ir noteikts kā horizontāls princips visās Eiropas Savienības fondu atbalsta jomās. Seminārā LM un TM eksperti informēs par veidiem, kā programmu sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzīšanā, ziņošanā par tām un to izvērtēšanā veicināt vienlīdzīgas iespējas un dzimumu līdztiesību, novērst jebkādu diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ un nodrošināt pamattiesību ievērošanu.

Semināra mērķauditorija ir Eiropas Savienības fondu vadībā un īstenošanā iesaistīto iestāžu darbinieki, atbildīgo iestāžu un sadarbības iestādes darbinieki, biedrības un nodibinājumi. Piedalīties tiek aicināts arī ikviens cits interesents. Lai nodrošinātu semināra pieejamību plašākam sabiedrības lokam, tiks nodrošināta tiešraides subtitrēšana latviešu valodā un surdotulkošana. 

Interesenti ir aicināti līdz otrdienai, 3.maijam, pieteikt savu dalību seminārā - https://ej.uz/pieteikties_semināram . (Saite uz semināru tiks izsūtīta uz norādīto e-pasta adresi īsi pirms semināra norises). Piezīmēs lūdzam norādīt, ja izmantosiet subtitrus – Jums tiks nosūtīta instrukcija, kā tos ērtāk izmantot.

Pieslēgties semināram varēs šeit:

https://us02web.zoom.us/j/81862610824?pwd=dGtPU2RMQW1jZmwvN1pHTzRMQXZIQT09

Seminārs tiek rīkots Eiropas Sociālā Fonda un Latvijas valsts līdzfinansētā projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2. kārta)” ietvaros.