Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014 – 2021. gada perioda programmas ‘’Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” EEZ projekta Nr. EEZ/LM/2020/5 “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” ietvaros Labklājības ministrija īstenoja starptautisku pasākumu - OECD sagatavotā Ziņojuma publiskošana par Bērniem draudzīgu justīcijas sistēmu Latvijā.

Pasākums norisinājās 2 dienas:

2023. gada 13. aprīlī notika OECD ziņojuma publiskošana un citu valstu, sadarbības partneru pieredzes stāstu prezentācijas tiešsaistē, kurā piedalījās Labklājības ministre – Evika Siliņa, Norvēģijas vēstniece – Ine Måreng, OECD pārstāvji – Tatyana Teplova un Gillian Dorner, pētījuma projekta partnere no Slovēnijas – Sabina Klaneček, pētījuma projekta eksperte – Nevena Vučković Šahović, vecākās ekonomistes Alma Economics institūtā – Christina Olympiou un Maria Liapi, Bērnu māju vadītāja Igaunijā – Anna Frank, Barnahus Promise tīkla pārstāve – Olivia Lind Haldorsson, Nodibinājums Centrs Dardedze – Janeta Bokaldere, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece – Diāna Jakaite un “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” Projekta vadītāja Ilze Bērziņa. OECD ziņojuma publiskošana bija nozīmīgs pasākums ne tikai Latvijas pārstāvjiem, bet arī visiem mūsu sadarbības partneriem, jo noslēdzās gandrīz divus gadus veikts darbs pie situācijas izpētes un speciālistu intervijām, kas pilnībā tika īstenots attālināti. Vienlaicīgi, ārvalstu partneri izteica atzinīgus vārdus par Labklājības ministrijas projekta komandas un citu kolēģu iesaisti un atbalstu šajā grūtajā procesā.

2023. gada 14. aprīlī notika pasākuma 2. daļa klātienē Iekšlietu ministrijas telpās, kur piedalījās ārvalstu viesi: OECD pārstāve – Tatyana Teplova un CBSS Promise tīkla padomniece – Shawnna van Blixen, kā arī citi pārstāvji no Latvijas institūcijām – Tieslietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Labklājības ministrija, Prokuratūra, Valsts policija, Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs, Nodibinājums centrs Dardedze, Rīgas apgabaltiesa, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra, Nodibinājums centrs Marta.

Kopumā tika veikti secinājumi un tālākie soļi Latvijai, sasaistot to ar OECD pētījuma ierosinājumiem un rekomendācijām. Notika visu ieinteresēto pušu diskusijas par Bērnu tiesību aizsardzības sistēmu Latvijā un laba vēlējumi Bērna mājas nākotnes darbam.  Kā atzina CBSS Promise padomniece Shawnna von Blixen, katrā valstī procesi ir atšķirīgi un tas, ka visi šie sadarbības partneri ir pie viena diskusiju galda ar šādu atklātu sarunu par sadarbības procesu uzlabošanu, lai palīdzētu vardarbībā cietušajiem bērniem jau ir ļoti daudz. Visi klātesošie izteica vēlmi nākošreiz jau tikties Bērna mājas atklāšanas pasākumā.

Ziņojumā ir novērtēti ieguvumi, ko sniedz Barnahus modeļa ieviešana Latvijā kā bērniem draudzīga un starpinstitūciju vienas pieturas aģentūra, lai atbalstītu vardarbībā vai vardarbībai pakļautus bērnus, kā arī tos, kuri ir bijuši vardarbības liecinieki. Ziņojumā ir aplūkota Latvijas pieeja, lai veicinātu tiesu sistēmu, kas ir vairāk cilvēkiem un bērniem draudzīga, ietverot pareizus pārvaldības mehānismus.

OECD ziņojuma prezentācijas pasākums

prezentācija
prezentācija
prezentācija