Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums “Labklājības ministra izsniegta atļauja bērna adopcijai uz ārvalstīm” nodrošina ārvalsts adoptētājam iespēju turpināt uzsākto bērna adopcijas procesu, iesniedzot pieteikumu tiesā adopcijas apstiprināšanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Labklājības ministrs mēneša laikā pēc tam, kad saņemts bāriņtiesas lēmums par adopcijas atbilstību adoptējamā bērna interesēm un adoptētāja iesniegums, izsniedz adopcijas atļauju vai pamatotu atteikumu to izsniegt. Adopcijas atļauja ir derīga trīs mēnešus no tā izsniegšanas dienas.

  Personai jāiesniedz Labklājības ministrijā iesniegums par adopcijas atļaujas izsniegšanu (brīvā formā), kas adresēts labklājības ministram. Iesniegumā jānorāda šāda informācija: lūgums izsniegt adopcijas atļauju bērna adopcijai uz ārvalstīm, ziņas par bērna juridisko statusu, kompetentās bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem, ārvalsts kompetentās iestādes veikto ģimenes izpētes ziņojumu, bērna un adoptētāju ģimenes iepazīšanos, savstarpējo kontaktu un attiecībām pirmsadopcijas aprūpes un uzraudzības laikā, kā arī citu būtisku informāciju adopcijas procesa ietvaros.

  Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē Labklājības ministrijā, pa pastu vai elektroniski (e-pastā vai e-adresē), izmantojot drošu elektronisko parakstu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Persona saņem adopcijas atļauju bērna adopcijai uz ārvalstīm klātienē, pa pastu vai elektroniski (e-pastā vai e-adresē), izmantojot drošu elektronisko parakstu Labklājības ministrijā.
  Saņemot adopcijas atļauju klātienē, personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Saņemt pakalpojumu