Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums “Norīkojums par personīgu iepazīšanos ar adoptējamu bērnu” nodrošina adoptētājam iespēju pēc attiecīga norīkojuma saņemšanas iepazīties ar adoptējamo bērnu un viņa lietu, lai varētu uzsākt bērna adopcijas procesu.”.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Bērna adopcija Latvijā:
  Persona, kura vēlas personīgi iepazīties ar bērnu, piecu darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas par adoptējamo bērnu nosūta Labklājības ministrijai elektroniski (uz Labklājības ministrijas norādīto e-pastu) pieteikumu, kurā brīvā formā izteikta vēlme iepazīties ar bērnu personīgi.

  Bērna adopcija uz ārvalstīm:
  Kompetentā iestāde vai ārvalsts adoptētājs desmit darbdienu laikā pēc tam, kad saņemta informācija par adoptējamo bērnu nosūta Labklājības ministrijai elektroniski (uz Labklājības ministrijas norādīto e-pastu) pieteikumu, kurā brīvā formā izteikta vēlme iepazīties ar bērnu personīgi.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Bērna adopcija Latvijā:
  Labklājības ministrija sazinās ar adoptētāju, kurš ir tiesīgs saņemt norīkojumu par personīgu iepazīšanos ar bērnu un vienojas par tā saņemšanas veidu.
  Labklājības ministrija sagatavo norīkojumu par personīgu iepazīšanos ar adoptējamo bērnu. Norīkojumu iespējams saņemt klātienē Labklājības ministrijā, pa pastu vai elektroniski (e-pastā vai e-adresē), izmantojot drošu elektronisko parakstu.
  Pa pastu norīkojums tiek nosūtīts ierakstīta sūtījuma veidā uz personas deklarētās, reģistrētās vai norādītās dzīvesvietas adresi, kas norādīta Fizisko personu reģistrā.
  Saņemot norīkojumu klātienē Labklājības ministrijā, personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

  Bērna adopcija uz ārvalstīm:
  Labklājības ministrija sagatavo norīkojumu par personīgu iepazīšanos ar adoptējamo bērnu, kuru nosūta ārvalsts kompetentajai iestādei pa pastu ierakstītā sūtījuma veidā.

Normatīvie akti

Saņemt pakalpojumu