Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Kompetents speciālists darba aizsardzības jautājumos ir fiziska persona, kas uz attiecīga līguma pamata sniedz darba aizsardzības pakalpojumus uzņēmumiem. Kā kompetents speciālists ir tiesīga darboties persona, kura ir ieguvusi profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā. Ik pēc pieciem gadiem kompetentajam speciālistam ir jānokārto sertifikācijas eksāmens un jāsaņem sertifikāts kādā no personāla sertifikācijas institūcijām. Tās sniedz Labklājības ministrijai datus par sertificētajiem speciālistiem un ministrija tos iekļauj sarakstā. Speciālisti, kas ieguvuši pirmā vai otrā cikla augstāko izglītību (bakalaura vai maģistra) un profesionālo kvalifikāciju darba aizsardzībā atbilstoši profesijas standartam "Darba aizsardzības vecākais speciālists" vai "Darba aizsardzības inženieris", ir pielīdzināmi kompetentajam speciālistam piecus gadus no izglītību apliecinoša dokumenta iegūšanas dienas. Ja šie speciālisti vēlas tikt iekļauti kompetento speciālistu sarakstā, tiem jāiesniedz attiecīgs iesniegums Labklājības ministrijā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāiesniedz Labklājības ministrijā:
  1) Iesniegums par iekļaušanu Labklājības ministrijas interneta vietnē https://www.lm.gov.lv/lv/darba-aizsardzibas-pakalpojumi-kompetentas-institucijas-un-specialisti publicētajā kompetento speciālistu darba aizsardzības jautājumos sarakstā, kā arī izglītības dokuments (kopija), ja kopš tā ieguves nav pagājuši vairāk kā 5 gadi.
  vai
  2) Iesniegums par savas kontaktinformācijas publicēšanu, ja persona jau ir iekļauta kompetento speciālistu sarakstā.

  Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus iespējams iesniegt elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu (e-pastā vai e-adresē), pa pastu vai klātienē (Labklājības ministrijā, Rīgā, Skolas ielā 28).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Labklājības ministrija precizē kompetento speciālistu sarakstu Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē https://www.lm.gov.lv/lv/darba-aizsardzibas-pakalpojumi-kompetentas-institucijas-un-specialisti 10 darba dienu laikā.

Saņemt pakalpojumu