Oficiālās statistikas dati "Pārskatā par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu" un "Pārskatā par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušām personām" publicēti tādā detalizācijas līmenī, kas nodrošina statistisko konfidencialitāti.

Dati detalizētākā griezumā (par pakalpojumu institūcijām un novadiem) ir pieejami pēc pieprasījuma bez maksas. Pieprasījums, norādot datu izmantošanas mērķi, jāsūta uz e-pasta adresi: lm@lm.gov.lv.