Oficiālās statistikas dati Pārskatā par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un Pārskatā par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušām personām publicēti tādā detalizācijas līmenī, kas nodrošina statistisko konfidencialitāti.

Dati detalizētākā griezumā (pa pakalpojumu institūcijām un novadiem) ir pieejami pēc pieprasījuma bez maksas. Pieprasījums, norādot datu izmantošanas mērķi, jāsūta uz e-pasta adresi: lm@lm.gov.lv.