LM_LV_ESF_logo

Latvija kā Eiropas Savienības dalībvalsts sociālās jomas un ekonomikas attīstīšanai izmanto arī Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) sniegto finanšu palīdzību.

  • ESF uzmanības centrā ir cilvēks un šī fonda atbalsts tiek ieguldīts cilvēku prasmju, zināšanu un darba spēju attīstībai.
  • ERAF palīdz mazināt dzīves līmeņa atšķirības, finansējumu galvenokārt paredzot publiskās infrastruktūras uzlabošanai un uzņēmējdarbības veicināšanu.

Eiropas Sociālais fonds

Eiropas Sociālais fonds (ESF) izveidots 1957.gadā, un tā mērķis ir veicināt nodarbinātību Eiropas Savienības dalībvalstīs, novērst visu veidu diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī attīstīt cilvēkresursus un veicināt informācijas sabiedrības izveidi.

ESF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

ESF finansējuma mērķi

Vairāk par ESF atrodams ESfondi.lv / Eiropas Socialais fonds


Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) palīdz mazināt attīstības un dzīves līmeņa atšķirības starp dažādiem (īpaši mazāk attīstītajiem) reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu.

ERAF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

ERAF finansējuma mērķa grupas

Vairāk par ERAF atrodamsESfondi.lv / Eiropas Reģionālās attīstības fonds