Eiropas Komisijas programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība"1  ietvaros Labklājības ministrija īsteno projektu "Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm "Vardarbībai patīk klusums"".

Projekta līguma numurs: Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944

Projekta finansējuma apmērs: Projekta kopējais finansējums 267 318 euro (80% no projekta finansē Eiropas Savienība programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" finanšu instrumenta starpniecību un 20% - Latvijas valsts budžets).

Projekta īstenošanas periods: Projekts tiek īstenots laikā no 2017. gada 1. marta līdz 2018. gada 31. augustam (18 mēneši).

Projekta mērķis un galvenās aktivitātes

Projekta mērķis ir vairot sabiedrības izpratni un veicināt nulles tolerances izplatību pret visa veida vardarbību pret sievietēm un meitenēm, kā arī mainīt sabiedrības attieksmi un rīcību, saskaroties ar vardarbību (it īpaši jauniešu vidū). 

Latvija ir viena no ES dalībvalstīm, kurā vardarbība pret sievietēm un vardarbība ģimenē ir īpaši izplatīta parādība. Par to liecina statistika: 2015.gadā vairāk nekā pusē gadījumu, kad sieviete nonāca slimnīcā ar gūtiem miesas bojājumiem, varmāka bija sievietes dzīvesbiedrs (ierosināti 93 kriminālprocesi pret partneriem, kas nodarījuši miesas bojājumus). Neredzot citus risinājumus, vismaz 75 sievietes mēģinājušas izdarīt pašnāvību. Policija gada laikā uzklausīja vairāk nekā 8000 zvanu par konfliktiem ģimenēs; 2500 bērniem, no kuriem 80% bija cietuši no vardarbības ģimenē, saņēma valsts nodrošinātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. 

Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka iedzīvotāju vidū joprojām valda uzskats, ka vardarbība ģimenē ir attaisnojama, turklāt tiek uzskatīts, ka tā ir ģimenes iekšējā problēma, kurā citiem nevajadzētu iesaistīties. Latvija, Rumānija un Bulgārija ir ES dalībvalstis ar visaugstāko vardarbības toleranci - šajās valstīs vairāk nekā 30% iedzīvotāju uzskata, ka vardarbība ģimenē ir ģimenes iekšējā problēma.2

Viens no galvenajiem projekta "Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm "Vardarbībai patīk klusums"" uzdevumiem ir parādīt, ka aiz katra skaitļa stāv cilvēks - tie ir mūsu kaimiņi, draugi un ģimenes locekļi - kam vajadzīga mūsu palīdzība. Uzskatot, ka vardarbība pret sievieti ir problēma, kas jārisina, pirmkārt, pārtraucot klusēšanu, vēlamies ar dažādu pasākumu un paņēmienu palīdzību iedrošināt ikvienu, kas pieredzējis vardarbību vai dzīvo tai līdzās, neklusēt, meklēt atbalstu, ziņot un nepalikt vienaldzīgiem. Vienlaikus projektā iecerēts ar aktīvas publiskas kampaņas palīdzību mainīt sabiedrības attieksmi un rīcību pret vardarbību kopumā. To plānots darīt, gan preventīvi strādājot ar jauniešiem, gan realizējot informatīvu kampaņu pilsētvidē un medijos.

Projekta ietvaros plānots:

  1. novērst vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievietēm, veicinot nulles toleranci un attieksmes un rīcības maiņu saistībā ar vardarbību; 
  2. novērst vardarbīgu uzvedību jauniešu vidū un veicināt cieņu pret sievietēm, iedvesmojot jauniešus un stiprinot uzskatu, ka vienlīdzīgas attiecības ir vērtība; 
  3. iedrošināt jaunus vīriešus aktīvi iesaistīties cīņā, lai izskaustu vardarbību pret sievietēm; 
  4. nodrošināt atbalstu vardarbībā cietušām sievietēm, padarot pieejamāku gan informāciju, gan atbalsta resursus; 
  5. palielināt cietušo atbalsta tālruņa popularitāti vardarbībā cietušo atbalstam un palielināt to cilvēku skaitu, kas vēršas pēc palīdzības, tostarp sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem no vardarbības cietušām personām. 

Lai sasniegtu Projekta mērķi, tiek īstenota nacionāla līmeņa mediju informatīvā kampaņa nulles tolerances veicināšanai attiecībā uz vardarbību pret sievietēm; sociālo normu mārketinga kampaņa vardarbības pret sievietēm prevencijai jauniešu vidū un atbalsta vardarbībā cietušajiem pieejamības veicināšanas pasākumi.


1Plašāka informācija pieejama: http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rgen_en.htm 

2European Commission. (2016). Special Eurobarometer 449 „Gender- based violence", pp. 37.