Biežāk uzdotie jautājumi

Vai un cik ilgs pārtraukums pienākas pārdevējai, kas veikalā strādā viena pati, un darba laiks ir no 10:00 līdz 18:00?

Atbilstoši Darba likuma 145.pantam darbiniekam ir tiesības uz pārtraukumu darbā ne vēlāk kā pēc četrām stundām no darba sākuma, un pārtraukums nedrīkst būt īsāks par 30 minūtēm. Darba devējs var noteikt ilgāku pārtraukumu, tomēr tas netiek ieskaitīts darba laikā.

Pārtraukuma laikā darbiniekam ir tiesības atstāt savu darba vietu, ja darba līgumā, darba koplīgumā vai darba kārtības noteikumos nav noteikts citādi. Aizliegumam pārtraukuma laikā atstāt darba vietu jābūt pietiekami pamatotam. Ja darba rakstura dēļ pārtraukumu ēšanai nav iespējams noteikt, darba devējs nodrošina darbiniekam iespēju paēst darba laikā.

Pārtraukumu atpūtai piešķir jebkurā gadījumā. Ja pārtraukumu atpūtai nav iespējams piešķirt visu uzreiz, pieļaujama tā sadalīšana daļās, kas nedrīkst būt īsākas par 15 minūtēm katra.

Ja darba devējs nav noteicis garāku pārtraukumu, ievērojot pārdevējai norādīto darba laiku, viņai pārtraukums dienā nedrīkst būt īsāks par 30 minūtēm.