Pasaules Banka ir publicējusi pētījumu „Vai Latvijas sabiedrisko darbu programma atviegloja 2008.-2010.gada krīzes ietekmi" (Did Latvia's Public Works Program Mitigate the Impact of the 2008-2010 Crisis?)
Pētījuma mērķis bija novērtēt, vai pasākums „Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās" sniedza atbalstu tiem, kam tas visvairāk bija nepieciešams, kā arī to, kāda bija šī pasākuma ietekme. Pētījums parāda, ka pasākums veiksmīgi sasniedza nabadzīgos un sociālās atstumtības riskam pakļautos iedzīvotājus, turīgas mājsaimniecības pasākumu dalībnieku starpā bija pārstāvētas ļoti maz. Pētījums parāda, ka stipendija sniedza atbalstu bezdarba gadījumā, un īstermiņā pasākuma dalībnieku mājsaimniecību ienākumu palielināja par 37%, ja salīdzina ar līdzīgām mājsaimniecībām, kuru dalībnieki nepiedalījās pasākumā. Pētījums tāpat parādīja, ka neiegūtais ienākums Ienākums, kas tiktu gūts tajā gadījumā, ja persona nepiedalītos pasākumā. šajā pasākumā bija mazāks, nekā līdzīgos pasākumos citās valstīs. Tas parāda krīzes ietekmi un mazo brīvo darba vietu skaitu tajā brīdī ekonomikā, līdz ar to apliecinot, ka programma atviegloja krīzes ietekmi un sniedza cilvēkiem aktivizācijas iespējas. Tomēr vienlaikus pētījuma autori vērš uzmanību uz to, ka, ņemot vērā krīzes dziļumu, pasākuma apjoms bija pārāk mazs, radot uz to garas rindas.