Bērna TĒVAM sakarā ar bērna piedzimšanu maksā pabalstu.

To sauc par paternitātes pabalstu.

Tēvs līdz bērna divu mēnešu vecumam var izmantot 10 dienu ilgu paternitātes atvaļinājumu.

Tēvi par šo saņem paternitātes pabalstu, ja ir maksāts sociālais nodoklis.

Paternitātes pabalstu piešķir 80 procentu apmērā no vidējās algas.

Paternitātes pabalstu maksā personai, kura sociālās apdrošināšanas iemaksas ir maksājusi

ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā vai

  • ne mazāk kā 6 mēnešus pēdējo 24 mēnešu laikā.

Detalizētāka informācija