Pensiju politika 

Vecuma pensija ir regulāra naudas izmaksa pensijas vecumu sasniegušiem cilvēkiem.

Pensiju sistēma nosaka kārtību, kādā strādājoši cilvēki var saņemt pensiju.

Padomju laikā pensijas apmērs bija atkarīgs no nostrādāto gadu skaita un vidējās algas valstī. Padomju laika pensiju sistēma neatbilda mūsdienu tirgus ekonomikas apstākļiem. Tāpēc neatkarīgajā Latvijā vajadzēja savu pensijas sistēmu. To sāka veidot pirms 30 gadiem.

Latvijas pensiju sistēmas pamatā ir apdrošināšanas un paaudžu solidaritātes princips.  

Apdrošināšanas princips nozīmē, ka pensiju saņem tie cilvēki, kas maksā sociālā apdrošināšanas iemaksas.

Jo lielākas sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek veiktas šodien, jo lielāka būs pensija rīt.

Lielāka pensija ir tiem, kas maksā lielākas sociālās apdrošināšanas iemaksas un vēlāk iet pensijā: 

  • vairāk iemaksā – vairāk saņem,
  • ej pensijā vēlāk – saņem vēl vairāk.

Paaudžu solidaritātes princips nozīmē, ka strādājošo sociālās iemaksas tiek novirzītas pašreizējo pensiju izmaksām. 

Latvijā ir trīs līmeņu pensiju sistēma.

Kopējais iemaksu apjoms pensijas kapitālam ir 20% no ienākumiem. Tos sadala starp pensiju sistēmas 1. līmeni un 2. līmeni.  

  • Pirmais līmenis ir personalizēts iemaksu obligātais maksājums.

Iemaksas pensiju 1. līmenī automātiski atskaita no Tavas bruto algas.  Tā ir daļa no sociālajām iemaksām. No pirmā līmeņa iemaksām tiek maksātas pensijas pašreizējiem pensionāriem.

Tas nozīmē – Tavi nodokļi uztur šodienas pensionārus.

  • Otrais līmenis ir iemaksu uzkrājums finanšu tirgos.

Iemaksas pensiju 2. līmenī automātiski atskaita no Tavas bruto algas. Tā ir daļa no sociālajām iemaksām. Tu pats izvēlies šo līdzekļu pārvaldītāju un pensiju plānu. Šo naudu pārvaldnieks iegulda finanšu tirgos. Tā var palielināt līdzekļu daudzumu.

Otrajā pensiju līmenī uzkrātos līdzekļus var mantot.

Tā ir reāla nauda, reāli uzkrājumi, ko tu saņemsi noteiktā vecumā.

  • Trešais līmenis ir brīvprātīgas iemaksas.

Tu brīvprātīgi veic iemaksas pensiju plānā. Tu pats izlem, cik un kuram pensiju fondam iemaksāt naudu.

Pensiju fonds iegulda tavu naudu finanšu tirgos.

Šo pensiju Tu vari saņemt no 55 gadu vecuma – pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Par šiem maksājumiem Tu vari saņemt daļēju ienākuma nodokļa atmaksu.

Latvijā pensionēšanās vecums pakāpeniski palielinās no 62 līdz 65 gadu vecumam gan vīriešiem, gan sievietēm.

Lai saņemtu pensiju:

  • strādā un maksā nodokļus
  • izvēlies 2. un 3. pensiju līmeņa pārvaldītājus un pensiju plānus
  • iemaksā naudu 3. pensiju līmenī