Piekļūstamības paziņojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Labklājības ministrijas tīmekļvietni http://lm.gov.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmakļvietne?

Tīmekļvietne Labklājības ministrija daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Lapā iekļautajiem attēliem daļēji trūkst tekstuālā alternatīva un dažiem attēliem nav pievienots atbilstošs alternatīvais teksts. Sadaļas tiks pārskatītas un alternatīvais teksts attēliem pievienots.

Šī tīmakļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 19.12.2022. Izvērtēšanu veica Labklājības ministrijas IT departaments.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa (MS word)

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmakļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: lm@lm.gov.lv

Adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1331

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 30 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 28.12.2020.

Šis paziņojums atkārtoti tika sagatavots 22.12.2022.