30.09.2019.

Pieredzes apmaiņas vizītes Oslo un Boras pilsētās

Šī gada septembrī Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības  un  reģionālās attīstības ministrijas, Veselības  ministrijas, Veselības inspekcijas un Liepājas pašvaldības būvvaldes pārstāvji projekta "Ziemeļvalstu pieredzes apgūšana par iekļaujošu dizainu un pakalpojumu attīstību personām ar invaliditāti"  ietvaros piedalījās pieredzes apmaiņas vizītēs Oslo (Norvēģijā) un Boras pilsētā (Zviedrijā),  lai iegūtu pieredzi par šo valstu institūciju darbu un novitātēm vienlīdzīgu iespēju, personu ar invaliditāti tiesību (īpaši bērniem ar invaliditāti) nodrošināšanas jomā, universālo dizainu un pieejamību, kā arī iekļaujoša dizaina jautājumiem.

Vairāk par pieredzes apmaiņas vizīti