attēls

ESF projekts Nr. 9.1.1.3/15/I/001 „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

 

PIETEIKŠANĀS FINANŠU ATBALSTA SAŅEMŠANAI IR APTURĒTA. Sīkāku informāciju SKATĪT ŠEIT

Granti paredzēti sociālajiem uzņēmumiem dzīvotspējīgu un pamatotu biznesa projektu īstenošanai, darbības sākšanai vai paplašināšanai.

Nosacījumi un pieteikums Altum mājaslapā: https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemumiem/socialas-uznemejdarbibas-programma/par-programmu/

Atgādinām, lai pieteiktos finanšu atbalsta saņemšanai, uzņēmumam jāpiesakās Sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai!