attēls

Svarīga informācija!

Ir sasniegts ESF projekta Nr. 9.1.1.3/15/I/001 „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” grantiem pieejamais finansējuma limits, līdz ar to, jauni granti vairs piešķirti netiek.

  •  Altum turpina izvērtēt un lemt par atbalstu granta pieteikumiem, kas  iesniegti līdz 03.10.2022. 
  • Vēršam uzmanību, ka sociālie uzņēmēji līdztekus jau saņemtajam grantu atbalstam var pretendēt arī uz Altum aizdevumiem, kā esošiem uzņēmumiem, tā arī uzsācējiem.
  • Aicinām turpināt attīstīt savas biznesa idejas, uzkrāt pieredzi, jo jaunajā struktūrfondu plānošanas periodā (provizoriski no 2024. gada) ir plānota jauna SU atbalsta programma. Jaunās programmas nosacījumi vēl tiks izstrādāti, tādēļ interesentus aicinām sekot aktuālajai informācijai Labklājības ministrijas un Altum mājas lapā.