attēls

ESF projekts Nr. 9.1.1.3/15/I/001 „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

Granti paredzēti sociālajiem uzņēmumiem dzīvotspējīgu un pamatotu biznesa projektu īstenošanai, darbības sākšanai vai paplašināšanai.

Nosacījumi un pieteikums Altum mājaslapā: https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemumiem/socialas-uznemejdarbibas-programma/par-programmu/

Atgādinām, lai pieteiktos finanšu atbalsta saņemšanai, uzņēmumam jāpiesakās Sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai!