2021.gada 1.jnbvārī par Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsti (2021.gada 1.janvāris – 30.jūnijs) kļuva Portugāle.

Portugāles prezidentūra nākamā pusgada laikā plāno būtisku uzmanību pievērst Eiropas Sociālo tiesību pīlāra īstenošanai saskaņā ar Eiropas Komisijas darbības plānu. Īpašu uzmanību plānots pievērst nodarbinātības, kvalifikāciju un sociālās aizsardzības jomām.

Uzmanības centrā būs arī nodarbinātības nākotne un pienācīgs darbs, kā arī direktīva par adekvātām minimālajām algām. Būtisku uzmanību Prezidentūra pievērsīs arī jaunajai Eiropas stratēģijai par drošību un veselības aizsardzību darbā.

Dzimumu līdztiesības jomā Portugāles prezidentūra pievērsīs uzmanību saistošiem darba samaksas caurspīdīguma pasākumiem, kā arī direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu uzņēmumu valdēs. Dzimumu līdztiesības kontekstā tiks ņemta vēra arī Covid-19 pandēmijas ietekme.

Kā būtiskus jautājumus, kuriem tiks veltīta uzmanība var minēt sociālo kohēziju un cīņu pret nabadzību, sociālo ekonomiku, aktīvu novecošanu, personu ar invaliditāti iekļaušanu, kā arī cīņu pret bezpajumtniecību. Prioritārs jautājums būs arī Bērnu garantija un jaunā stratēģija par bērnu tiesībām.

Portugāles prezidentūras mājas lapa internetā: https://www.2021portugal.eu/en/