• 3 vardarbībā cietušu sieviešu video stāsti:

Video materiālu tapšanā izmantoti fragmenti no biedrības "Centrs MARTA" veidotās dokumentālās filmas "Sievas" (2009.gads). Filmā redzamo sieviešu stāstu saīsināto versiju sagatavošana līdzfinansēta Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" līdzfinansētā projekta „Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem" (Nr.JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9830) ietvaros.

1. stāsts

2. stāsts

3. stāsts