2023. gada 15. novembrī Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES talantu fondu (turpmāk - priekšlikums). Ar priekšlikumu tiek izveidots ES talantu fonds, kas ir pieejams visām dalībvalstīm, lai atvieglotu tādu trešo valstu darba meklētāju, kas uzturas ārpus ES, pieņemšanu darbā. Saskaņā ar priekšlikumu dalība ES talantu fondā ir brīvprātīga, un jebkura dalībvalsts var tajā piedalīties, to paziņojot 9 mēnešus pirms dalības uzsākšanas.

Lai atvieglotu trešo valstu darba meklētāju pieņemšanu darbā, ir izveidota atsevišķa IT platforma, kas ir vienots un drošs kanāls, lai pārsūtītu un saņemtu no ES talantu fonda datubāzes informāciju par vakancēm. 

ES talantu fonds sastāv no:

  • ES talantu fonda sekretariāta, kas nodrošina fonda pārvaldību, izveido un pārvalda IT platformu un saistītos IT pakalpojumus. Sekretariāta darbību nodrošina Komisija,
  • ES talantu fonda vadības grupas, kas sniedz atbalstu Sekretariātam un kurā piedalās tikai iesaistītās dalībvalstis. Kā novērotāji vadības grupā var piedalīties citas ES dalībvalstis un pārstāvji no ES līmeņa sociālo partneru organizācijas. Vadības grupa tiekas 2 reizes gadā vai pēc nepieciešamības,
  • ES talantu fonda valstu kontaktpunktiem, kur ietilpst gan nodarbinātības, gan migrācijas jomas pārstāvji. Kontaktpunkti veicina IT platformas darbību valsts līmenī, pārsūta vakances uz ES talantu fonda IT platformu, vienreiz gadā paziņo Sekretariātam to profesiju sarakstu, kurās trūkst darbaspēka, uztur ES talantu fondā iesaistīto darba devēju reģistru un sniedz informāciju.

Atbilstoši priekšlikumam darba meklētāji no trešajām valstīm var reģistrēties un izveidot savus profilus ES talantu fonda IT platformā. IT platforma atbalstīs ES reģistrētu darba devēju vakanču piemeklēšanu to trešo valstu darba meklētāju profiliem, kuri uzturas valstīs ārpus ES. Vienlaikus ES talantu fonda IT platformā tiks integrēti īpaši rīki, lai atvieglotu identificēšanu un piemeklēšanu, gūstot labumu arī no tādu atsevišķu IT komponentu atkārtotas izmantošanas, kurus nodrošina esošā EURES platforma. Šī platforma nodrošinās arī papildu pakalpojumus, lai atbalstītu darbā pieņemšanu, tai skaitā informācijas sniegšanu par darbā pieņemšanas un imigrācijas noteikumiem, kā arī par kvalifikāciju atzīšanas procedūrām, darba un dzīves apstākļiem un īpašo atbalstu, ko sniedz valstu kontaktpunkti iesaistītajās ES dalībvalstīs.

Kontaktpersona:

Svetlana Djačkova

Vecākā eksperte
svetlana.djackova [at] lm.gov.lv