Pakalpojumu mērķis ir palīdzēt cilvēkam iegūt profesiju vai darba prasmes un atrast darbu. Tas paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti vai funkcionēšanas ierobežojumiem.

Pakalpojumu sniedz Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA).

  1. Iesākumā novērtē cilvēka zināšanas

Informācija par pakalpojumu:
Tālrunis: 26016516, 29249084 vai 29187093
E-pasts: 
ppn@siva.gov.lv
Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļa
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015

Būs nepieciešams iesniegt:

  • iesniegumu;
  • ģimenes ārsta atzinumu (U27);
  • dokumentu, kas apliecina iepriekš iegūto izglītību (ja ir).

Pakalpojumam pieteikties var šeit:

https://www.siva.gov.lv/lv/profesionalas-piemerotibas-noteiksana

  1. Iespējas mācīties un atrast darbu

Pēc izvērtēšanas cilvēkam var piedāvāt apgūt kādu no SIVA izglītības programmām.

SIVA izglītības programmas atrodamas šeit:

https://www.siva.gov.lv/lv/izglitibas-programmas

Mācību laikā tiek nodrošināts:

  • speciālistu atbalsts;
  • atbalsts, lai atrastu piemērotu darbu;
  • ēdināšana un viesnīca.

Informācija par mācībām:
Tālrunis: 28304941

E-pasts:  jpv@siva.gov.lv

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola
Adrese: Slokas iela 68, Jūrmala, LV-2015

 

Tālrunis: 29466508

E-pasts:  koledza@siva.gov.lv

Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledža
Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015