Projekta koordinators ir Labklājības ministrija.attēls

Aija Rūse
Projekta vadītāja
Tālr.: 67021690
e-pasts: aija.ruse@lm.gov.lv

 

 

Projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar krīžu un konsultāciju centru "Skalbes" un biedrību "Streetbasket", kas plašāk pazīstama kā Ghetto games.attēls

Biedrība "Streetbasket" (https://www.ghetto.lv/) projekta ietvaros īsteno sociālo normu mārketinga kampaņu jauniešu vidū, akcentējot prevences lomu un nozīmi vardarbības pret sievietēm izskaušanā. 

 

Sanda Gertnere 
Projekta koordinatore
E-pasts: sanda.bruna@gmail.com
Tel. 29837235attēls

Biedrība "Skalbes" (http://www.skalbes.lv/) projekta ietvaros īsteno aktivitātes, lai veicinātu atbalsta pieejamību vardarbībā cietušajiem. 

Zane Avotiņa
Projekta koordinatore
E-pasts: zane.avotina@gmail.com

attēls

Projekta asociētie partneri ir Izglītības un zinātnes ministrija (http://www.izm.gov.lv/lv/), kuras pārziņā ir jauniešu politikas veidošana Latvijā, un Juridiskās palīdzības administrācija (http://jpa.gov.lv/ ), kuras pārraudzībā ir bezmaksas informatīvais atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006 "Palīdzības dienests noziegumu upuriem", kura darbību nodrošina biedrība "Skalbes".

attēls