Statuss:
Īstenošanā
ESF-2024-EURES-TMS
Avots: https://www.freepik.com/free-photo/recruitment-consulting-venn-diagram_16462375.htm#query=recruiting%20service&position=7&from_view=keyword&track=ais&uuid=ed6b4dd0-a43d-4b79-9ec0-9d5a37304d33

EURES MĒRĶORIENTĒTA MOBILITĀTES SHĒMA 

ESF-2024-EURES-TMS

STATUSS ✔IZSLUDINĀTS
ATKLĀŠANAS DATUMS 📅19.03.2024.
IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ 🕞04.06.2024. plkst 17:00 (CET)
NOLIKUMS
MĒRĶIS

🎯Aizpildīt grūti aizpildāmu vakanču un darbaspēka trūkumu, kas konstatēts valsts vai ES darba tirgus pētījumos vai citos datu avotos.

ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS

📝 Informācijas nodrošināšana, vakanču piemeklēšana, pieņemšana darbā un iekārtošana darbā.

🙏 Atbalsts pirms un pēc iekārtošanās darbā.

💶 Tiešs finansiāls atbalsts darba meklētājiem, lai palīdzētu segt intervijas un pārcelšanās  izdevumus, valodu mācību un kvalifikāciju atzīšanas izmaksas.

💶 Tiešs finansiāls atbalsts MVU mācību nodrošināšanai jaunpieņemtām personām.

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS 16 000 000 EUR
LĪDZFINANSĒJUMA LIKME 95 %
PROJEKTU IESNIEDZĒJI

- EURES valstu koordinācijas biroji;

- EURES locekļi vai EURES partneri;

-  darba tirgus dalībnieki (publisks vai privāts), kas sniedz pakalpojumus no vadošo pretendentu sniegto pakalpojumu klāsta vai papildu uz klientu orientētus pakalpojumus citās ekspertīzes jomās.

SAITE FUNDING & TENDERS PORTAL