Close-up of businessman with digital tablet

Darbības, lai attīstītu ietekmes vērtēšanas pakalpojumus sociālās ietekmes investīciju tirgus dalībniekiem

ESF-2024-SOC-IMP

 STATUSS ✔IZSLUDINĀTS
ATKLĀŠANAS DATUMS 📅27.03.2024.
IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ 🕞04.07.2024. plkst 17:00 (CET)
NOLIKUMS
MĒRĶIS

🎯 Izstrādāt sociāli inovatīvus risinājumus sociālās ietekmes ieguldījumu tirgum, atbalstot ietekmes datu pārbaudes un ietekmes rezultātu izpētes dienestu un citu uz zināšanām balstītu inovācijas modeļu izstrādi

ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS

⚡ Ideju ģenerēšanas sesijas, tirgus izpēte un lietderīguma validēšana.

⚡ Tirgus izpēte, t.sk. konkurentu SWOT analīze.

⚡ Biznesa plāna izstrāde.

⚡ Juridiskā analīze un konsultācijas.

⚡ Produktu un pakalpojumu izmēģinājuma projektu īstenošana.

⚡ Mārketinga plānu īstenošana.

⚡ u.c. darbības.

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS 4 500 000 EUR
LĪDZFINANSĒJUMA LIKME 85 %
PROJEKTU IESNIEDZĒJI

- Juridiskas perosnas (t.sk. publiskas un privātas).

Konsorcija sastāvā jāvūt:

- Pētījuma centram vai universitātes struktūrai;

- Privātam vai publiskam investoram vai atbalsta organizācijai.

SAITE FUNDING & TENDERS PORTAL