Sieviete rokās tur dzeltenas un zilas krāsas sirds formu
Avots: https://www.freepik.com/free-photo/closeup-heart-color-flag-ukraine-female-hands_25772998.htm#&position=2&from_view=search&track=ais&uuid=5886360a-3f69-44c7-a201-4c0e9606ca3b

 Inovatīvas pieejas, lai mazinātu sociālās sekas, ko izraisījis Krievijas agresijas karš pret Ukrainu ES valstīs 

ESF-SI-2024-UA-01

STATUSS ✔IZSLUDINĀTS
ATKLĀŠANAS DATUMS 📅19.03.2024.
IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ 🕞30.05.2024. plkst 17:00 (CET)
NOLIKUMS
MĒRĶIS

🎯Veicināt inovatīvu pieeju attīstību un starpvalstu sadarbību to nodošanā, kas papildina institucionālo pieeju bēgļu integrācijas veicināšanas pasākumiem nodarbinātības un prasmju, mājokļu, sociālo pakalpojumu, atbalsta mehānismu un integrācijas jomā

ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS

Piemēram (bet ne tikai):

🔬 Esošās situācijas novērtējums un jaunas pieejas/modeļa pamatu veidošana.

🖐 Ieinteresēto pušu kartēšana un iesaistīšana.

⚡ Risinājumu pilotēšana un uzraudzība.

📬 Informācijas izplatīšana.

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS 22 000 000 EUR
LĪDZFINANSĒJUMA LIKME 80 %
PROJEKTU IESNIEDZĒJI

Privātas un publiskas juridiskas personas.

SAITE ESFA.LT