Statuss:
Noslēdzies
attēls

Projekts „Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz 

vardarbības pret sievietēm gadījumiem"

Projekta norises laiks: 2017. gada 1. februāris-2019. gada 31. janvāris

Projekta koordinators: Labklājības ministrija
Projekta partneri: biedrība "Centrs MARTA" un Valsts policija 
Projekta asociētie partneri: Tieslietu ministrija un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija

Projekta līguma Nr. JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9830

2017. gada 1. februārī Labklājības ministrija sadarbībā ar partneriem - Valsts policiju un biedrību "Centrs MARTA", kā arī asociētajiem partneriem - Tieslietu ministriju un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociāciju - uzsāka Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" līdzfinansētā projekta „Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem" īstenošanu.

Projekta mērķi: izstrādāt, pārbaudīt un ieviest multisektorālu, uz cietušo vērstu institucionālu sadarbības modeli vardarbības pret sievieti gadījumos - Kopienas vienotās atbildes modeli. Projekta ietvaros tiks izstrādāti un speciālistiem piedāvāti instrumenti (riska novērtēšanas anketa un darbības vadlīnijas), lai rīkotos efektīvi un ņemtu vērā upuru vajadzības. Vienlaikus projekta ietvaros plānots veikt sabiedrības informēšanas aktivitātes, izglītojot un iesaistot reģionālos medijus, kā arī izstrādājot un izplatot informatīvos materiālus cietušajām sievietēm un līdzcilvēkiem.

Projekta finansējuma apmērs: 189 736.80 EUR (80% no projekta finansē Eiropas Savienības programma „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" un 20% - Latvijas valsts budžets).

Vairāk par projektu šeit. 

2018.gadā īstenotie 5 pilotprojekti 

Informācija medijiem

Pilotprojekts Tukuma novada pašvaldībā

Apmācību semināri žurnālistiem un mediju profesionāļiem

Projekta laikā tapušie materiāli 

Projekta noslēguma izvērtējums

Kontakti