Seminārā apskatītās tēmas – asistenta nepieciešamības novērtēšanas anketas piemērošana, pārskatu iesniegšana, pakalpojuma finansēšana, darbs SOPA sistēmā, 10% lietu kontrole, transporta izdevumu kompensācija, izmaiņas personas mērķos.