17.03.2021 

Seminārs par vides un informācijas piekļūstamību

Labklājības ministrija aicina augstākās izglītības iestāžu un koledžu pārstāvjus  piedalīties seminārā “Vides un informācijas pieejamība (piekļūstamība)”, kas notiks attālināti 2021.gada 17.martā, plkst. 11.00.

Seminārā runāsim par iekļaujošu mācību vidi, kas ļauj personām ar invaliditāti īstenot savas tiesības uz izglītību bez diskriminācijas un ar vienlīdzīgām iespējām iekļauties izglītības sistēmā visos līmeņos, attīstīt savas profesionālās spējas un konkurētspēju darba tirgū, pilnībā izmantojot savu potenciālu.

Seminārā skaidrosim, kā pašiem veikt  vides piekļūstamības pašnovērtējumu izglītības iestādēs un pārrunāsim rīcības studiju vides un procesa pielāgošanai cilvēkiem ar invaliditāti.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta projekta vides pieejamības konsultanti Poļinu Rožkovu, e-pasts Polina.Rozkova@lm.gov.lv, tālr.: 67782956.

Prezentācija šeit

Semināra videoieraksts šeit