Latvijā ir izveidota sociālās drošības sistēma. Tās sastāvdaļa ir sociālā apdrošināšana.

Sociālā apdrošināšana ir atbalsts, lai finansiāli palīdzētu cilvēkiem noteiktās dzīves situācijās.

Latvijā cilvēkiem ir tiesības uz sociālo aizsardzību vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos gadījumos.

Valsts sociālā apdrošināšana daļēji aizstāj līdzšinējos ienākumus, ja cilvēks

 • dodas pensijā,
 • zaudē darbu,
 • iegūst invaliditāti,
 • zaudē apgādnieku,
 • saslimst,
 • dodas pirmsdzemdību un pēcdzemdību atvaļinājumā,
 • cieš nelaimes gadījumā,
 • iegūst arodslimību.

Tiesības saņemt sociālās apdrošināšanas pakalpojumus (pensijas, pabalstus un atlīdzības) ir cilvēkiem, kas maksā sociālās iemaksas no saviem ienākumiem.

Sociālās apdrošināšanas pakalpojuma apmērs ir atkarīgs no cilvēka iepriekš veiktajām sociālajām iemaksām. Sociālās apdrošināšanas pakalpojuma apmēru aprēķina katram individuāli.

Ir cilvēki, kam ir obligāti jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba ņēmēji un pašnodarbinātie ). Un ir cilvēki, kas brīvprātīgi var pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai.

 

Sociālās iemaksas

Ienākumus, no kuriem tiek maksātas sociālās apdrošināšanas iemaksas, sauc par sociālo iemaksu objektu.

Sociālās apdrošināšanas iemaksu likme 2023. gadā ir 34,09%.

No tiem darba devējs maksā 23,59%, bet darba ņēmējs – 10,50%.

Ir 7 sociālās apdrošināšanas veidi. Iemaksu likme pa veidiem sadalās šādi:

 • valsts pensiju apdrošināšanai – 23,91%;
 • sociālajai apdrošināšanai pret bezdarbu – 1,60%;
 • sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām – 0,66%;
 • invaliditātes apdrošināšanai – 2,29%;
 • maternitātes un slimības apdrošināšanai – 3,47%;
 • vecāku apdrošināšanai – 1,16%;
 • veselības apdrošināšanai – 1,00%