Slimības pabalstu izmaksā darbiniekam par to laiku, kad persona slimības dēļ nevar strādāt.

Slimības pabalstu maksā:

  • ja saslimis darbinieks;
  • ja saslimis darbinieka bērns līdz 14 gadu vecumam. Ja bērnam ir smaga saslimšana (ir ārstu atzinums vai bērnam ir invaliditāte), tad slimības pabalstu var saņemt, ja tiek kopts bērns vecumā  līdz 18 gadiem.

Slimības pabalsts ir atkarīgs no darbinieka vidējās algas.

Pabalstu piešķir 80% apmērā no algas.

Ja slimo nepārtraukti, slimības pabalstu maksā 26 nedēļas, ja  ar pārtraukumiem, tad pabalstu maksā ne ilgāk par 52 nedēļām triju gadu periodā.

Ja persona slimo ilgāk par 26 nedēļām, ir jāiet uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju. Komisija sniedz atzinumu par darbnespējas lapas pagarināšanu vai par invaliditātes piešķiršanu.

Līdz 14 gadus veca slima bērna kopšanai pabalstu piešķir no 1. līdz 14. dienai.

Pabalstu maksā, ja bērnu kopj slimnīcā no 15. līdz 21. dienai.

Ja bērnam ir kaulu lūzums, pabalstu maksā no 1. līdz 30. dienai.

Smagas saslimšanas gadījumā pabalsts tiek maksāts ilgāk.

Slimības pabalstu maksā personai, kura sociālās apdrošināšanas iemaksas ir maksājusi

  • ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā

vai

  • 6 mēnešus pēdējos 24 mēnešos. 

Detalizētāka informācija