2021.gada 1.jūlijā par Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsti (2021.gada 1.jūlijs – 31.decembris) kļuva Slovēnija.

Nodarbinātības un sociālās politikas jomā Slovēnijas prezidentūra turpinās diskusijas ar mērķi stiprināt sociālo Eiropu, būtisku uzmanību pievēršot jautājumiem, par kuriem tika panākta vienošanās 2021.gada maijā notikušajā Porto Sociālajā samitā. Šajā kontekstā turpināsies darbs pie Eiropas Sociālo tiesību pīlāra īstenošanas.

Prezidentūra būtisku uzmanību veltīs arī demogrāfisko pārmaiņu ietekmei uz darba tirgu, kā arī kvalitatīvām darba vietām, par ko plānots sagatavot Padomes secinājumu projektu. Vienlaikus viena no prioritātēm būs priekšlikums par adekvātu minimālo algu, kā arī turpināsies darbs ar priekšlikumu par darba samaksas pārredzamību.

Dzimumu līdztiesības jomā Slovēnijas prezidentūra sagatavos Padomes secinājumus par digitalizācijas un mākslīgā intelekta ietekmi un dzimumu līdztiesību darba tirgū.

Slovēnija plāno turpināt diskusijas arī par sociālās drošības sistēmu koordināciju, cenšoties panākt vienošanos ar Eiropas Parlamentu. Nākamajā pusgadā uzmanība tiks veltīta arī Rietumbalkāniem, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu bezdarba jautājumam.

Slovēnijas prezidentūras mājas lapa internetā: https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/