Latvijā ir spēkā sociālās apdrošināšanas sistēma, lai nodrošinātu cilvēkiem sociālo aizsardzību. Valsts sociālā apdrošināšana ir būtisks atbalsts katram cilvēkam noteiktā dzīves situācijā.

Valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā ietilpst dažādi pabalsti.

Sociālās apdrošināšanas pabalsti garantē cilvēkam noteiktus ienākumus:

  • zaudējot darbu,
  • slimības gadījumā,
  • pirmsdzemdību un pēcdzemdību periodā,
  • ciešot darba negadījumā,
  • saslimstot ar arodslimību,
  • zaudējot apgādnieku
  • un citos gadījumos.

Tiesības saņemt sociālās apdrošināšanas pakalpojumus (pensijas, pabalstus un atlīdzības) ir cilvēkiem, kas maksā sociālās iemaksas no saviem ienākumiem.

Sociālās apdrošināšanas pabalstu aprēķina katram individuāli. Pabalsta lielums ir atkarīgs no veiktajām sociālajām iemaksām.

Jo lielāki ir bijuši ienākumi, no kuriem veiktas sociālās iemaksas, jo lielāks būs pabalsts, pensija vai atlīdzība.

Sociālo iemaksu veicēji var saņemt šādus sociālās apdrošināšanas pabalstus un atlīdzības: