Sociālais darbs

 

Cilvēkiem bieži rodas dažādas sociālas problēmas.

Dažkārt cilvēki paši šīs problēmas nevar atrisināt.

Tas nozīmē, ka cilvēkiem vai ģimenēm vajadzīga palīdzība.

Šo palīdzību var sniegt sociālais darbinieks.

Sociālais darbinieks ir cilvēks, kas strādā noteiktā pašvaldībā

un veic sociālo darbu.

 

Ja problēma ir sarežģīta,

sociālais darbinieks aicina citus speciālistus, piemēram, psihologu. 

Problēmas ģimenē bieži ir saistītas ar alkoholismu, vardarbību, konfliktiem.

Sociālais darbs ir saistīts ar sociālās rehablitācijas pasākumiem.

 

Sociālā reahabilitācija nozīmē cilvēka spēju atjaunošau vai uzlabošanu.

Tas nozīmē, ka cilvēkam palīdz atgūt prasmes dzīvot patstāvīgi.

Valsts apmaksā dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.