attēls

Sociālā ietekme ir ļoti plašs jēdziens, vai ir iespējams to definēt?
Sociālais uzņēmums, kurš darbojas kāda sociāla mērķa vai sociālas problēmas risināšanas labā, rada labumu sabiedrībai, tātad – sociālo ietekmi. Sociālā ietekme ir ilgtermiņa sociālas pārmaiņas, kas ir sasniegtas uzņēmuma veikto darbību rezultātā.
Sociālā uzņēmuma ietekme – rezultatīvie rādītāji un ilgtermiņa pārmaiņas, kas radušās visas sociālā uzņēmuma darbības rezultātā noteiktā laika griezumā (piemēram, visu uzņēmuma darbības laiku, vienu gadu u.c.).
Sociālā uzņēmuma biznesa projekta ietekme – sociālā uzņēmuma konkrēta biznesa projekta rezultātā radušies rezultatīvie rādītāji un ilgtermiņa pārmaiņas.

Vai nopelnīto līdzekļu ieguldīšana uzņēmuma attīstībā tiks atzīta kā sociālo mērķu sasniegšana? Kā pierādīt sociālo ietekmi?
Projekta ietvaros peļņa ir jāiegulda statūtos noteiktā sociālā mērķa sasniegšanai, peļņu var novirzīt uzņēmuma attīstībai, ja tas saistīts ar statūtos noteiktā sociālā mērķa sasniegšanu.
Sociālo ietekmi pierāda, aizpildot atskaitē esošo sociālās ietekmes informāciju un pievienojot pierādījumus, kas apliecina sasniegto sociālo ietekmi.
Sociālais uzņēmums pats izvēlas sociālās  ietekmes pierādījumu veidus: dalībnieku saraksti, parakstu lapas, līgumu kopijas, protokoli, izziņas, tiešo labuma guvēju pieredzes stāsti, kas atspoguļo un ilustrē sasniegtās pārmaiņas, ekspertu vērtējumi un atzinumi, individuālās intervijas u.c.

 

Svarīgi! Sniegtajām atbildēm ir informējošs raksturs.

Informācija atjaunota 26.03.2019