Cilvēkiem ar invaliditāti ir ilgstoši fiziski vai garīgi traucējumi.

Valsts cilvēkiem ar invaliditāti nodrošina sociālo rehabilitāciju.

Rehabilitācija ir pasākumi cilvēka darbaspēju un veselības atgūšanai.

Sociālā rehabilitācija atjauno cilvēkam ar invaliditāti spējas dzīvot pilnvērtīgi sabiedrībā.

Sociālā rehabilitācija ļauj cilvēkam ar invaliditāti atgriezties sabiedriskajā un darba dzīvē.

Valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus nodrošina cilvēkiem ar:

 • redzes invaliditāti;
  • dzirdes invaliditāti;
  • cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar redzes invaliditāti

Sociālās rehabilitācijas mērķis ir samazināt redzes zuduma ietekmi uz cilvēka dzīvi.

Cilvēkiem ar redzes invaliditāti ir pieejami šādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi:

 • psiholoģiskās adaptācijas treniņi;
 • orientēšanās un pārvietošanās iemaņu apguve;
 • pašaprūpes iemaņu apguve;
 • Braila raksta apguve;
 • tiflotehnikas apmācība;
 • specializēto datortehnoloģiju un komunikācijas tehnoloģiju apmācība;
 • fiziskā un intelektuālā darba pamatprasmju apguve;
 • saskarsmes un radošās pašizteiksmes pilnveide;
 • pielāgoto sporta aktivitāšu apguve.

Redzes invalīdi var saņemt konsultācijas un palīdzību sociālo problēmu risināšanā.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti sniedz cilvēka dzīvesvietā vai Latvijas Nedzirdīgo savienībā.

Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti

Sociālās rehabilitācijas mērķis ir samazināt dzirdes zuduma ietekmi uz cilvēka dzīvi.

Cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti ir pieejami šādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi:

 • psiholoģiskās adaptācijas treniņi;
 • latviešu zīmju valodas tulka un sazināšanās pakalpojumi;
 • latviešu zīmju valodas lietošanas apmācība;
 • saskarsmes un radošās pašizteiksmes apguve.

Cilvēki ar dzirdes invaliditāti var saņemt palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar redzes invaliditāti sniedz cilvēka dzīvesvietā vai Latvijas Nedzirdīgo savienībā.

Lai pieprasītu rehabilitācijas pakalpojumu, cilvēks ar redzes vai dzirdes invaliditāti vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz Latvijas Neredzīgo biedrībā vai Latvijas Nedzirdīgo savienībā iesniegumu.

Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem 

Sociālās rehabilitācijas mērķis ir iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem.

Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem  sociālās rehabilitācijas kursu nodrošina valsts rindas kārtībā.

Šos pakalpojumus sniedz Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

Pakalpojuma saņemšanai jāpiesakās savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Plašāka informācija Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, tālruņi: 67771037 un 67769890.