Lai izveidotu teorētiskā un praktiskā izpētē balstītu detalizētu redzējumu par intīmo partneru vardarbībā iesaistītajām pusēm un potenciālajām sociālas kampaņas mērķgrupām, izstrādātu iespējamos problēmu risinājumus mērķgrupām - vardarbībā cietušajām sievietēm un viņu tuviniekiem, vīriešu varmāku tuviniekiem, kaimiņiem, policijas darbiniekiem un vardarbības novēršanā iesaistīto ministriju darbiniekiem, sadarbībā ar sociālajiem dizaineriem un antropologiem izstrādāts dizaina izpētes ziņojums ar rekomendācijām un ieteikumiem kampaņai.

Ziņojums "Sociālā dizaina perspektīva" ir rezultāts starpdisciplinārai pieejai, izmantojot gan antropoloģijas, gan sociālā dizaina domformas un metodes, tā analizējot un interpretējot cilvēku pieredzē balstītus datus - domas, procesus, stāvokļus - un tos izmantojot tālākai modelēšanai un ļoti praktisku risinājumu meklēšanai tolerances pret intīmo partneru vardarbības samazināšanai.