Logo - Atveseļošanās fonda pasākumus saskaņā ar nacionālo attīstības plānu finansē Eiropas Savienība
Pasākuma numurs: 3.1.2.4.i.
Plānotais finansējums:

7 755 262 EUR (t.sk. Atveseļošanas fonda finansējums – 6 500 000 EUR un valsts budžeta finansējums (pievienotās vērtības nodoklis) – indikatīvi 1 255 262 EUR)

Mērķis: Nodrošināt profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu personām ar funkcionāliem traucējumiem un izveidot kompetenču attīstības centru neformālo aprūpētāju darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem mācību nodrošināšanai.
Mērķa grupa:
 • Personas ar funkcionāliem traucējumiem.
 • Neformālie aprūpētāji un Sociālās integrācijas valsts aģentūras speciālisti, kuri nodrošina nodrošina neformālo aprūpētāju mācības.
Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:
 • Atskaites punkti:
  • līdz 2023. gada 31. martam – pieņemts profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksts;
  • līdz 2026. gada 31. martam – ēku infrastruktūras pielāgošana, tostarp, vides piekļūstamības un energoefektivitātes veicināšana, kā arī tehniskā un materiālā aprīkojuma uzlabošana;
  • līdz 2026. gada 30. jūnijam – ir izveidots un apstiprināts jauns sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu standarts, lai veicinātu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspēju.
 • Uzraudzības rādītājs:
  • līdz 2023. gada 30. jūnijam – ekspertu grupa ir izstrādājusi jaunu metodiku saistībā ar kompetenču centru.
 • Kopējie rādītāji:
  • līdz 2026. gada 30. jūnijam – gada primārās enerģijas patēriņa ietaupījums;
  • līdz 2026. gada 30. jūnijam – izglītības vai apmācības dalībnieku skaits.                                                              
Atbalstāmās darbības:
 • Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma sistēmas pilnveide:
  • ēkas Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, pirmā un centrālā korpusa pārbūve un atjaunošana, tai skaitā projektēšana, būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība;
  • profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu apraksta izstrāde;
  • profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas izmēģinājuma projekta īstenošana; 
  • profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas izmēģinājuma projekta rezultātu novērtēšana un profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma standarta apstiprināšana;
 • Kompetenču attīstības centra izveide un darbības nodrošināšana:.
  • ēkas Slokas ielā 61, Jūrmalā, pirmā korpusa atjaunošana un pārbūve, tai skaitā, projektēšana, būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība;
  • tehnoloģiskā aprīkojuma un materiāli tehnisko līdzekļu iegāde kompetenču centra telpu, tai skaitā universālā dizaina demonstrāciju telpas, iekārtošanai darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem;
  • mikroautobusa iegāde un aprīkošana ar tehnoloģijām un materiāltehniskajiem līdzekļiem darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem mobilās darba stacijas izveidei neformālo aprūpētāju mācību nodrošināšanai reģionos; 
  • metodikas un kompetenču attīstības programmas (moduļu) darbam ar personu ar funkcionāliem traucējumiem neformālajiem aprūpētājiem izstrāde;
  • aģentūras speciālistu mācības, lai nodrošinātu speciālistu kompetences pilnveidi darbam ar personu ar funkcionālajiem traucējumiem neformālajiem aprūpētājiem;
  • kompetenču attīstības programmas (moduļu) darbam ar personām ar funkcionālajiem traucējumiem izmēģinājuma projekta īstenošana; 
  • kompetenču attīstības programmas (moduļu) darbam ar personām ar funkcionālajiem traucējumiem izmēģinājuma projekta rezultātu novērtēšana un metodikas apstiprināšana.
 • Informācijas un publicitātes prasību nodrošināšana.
 • Projekta vadība un īstenošana.
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: https://www.esfondi.lv/pieejamais-atbalsts/3-1-2-4-i-socialas-un-profesionalas-rehabilitacijas-pakalpojumu-sinergiska-attistiba-cilveku-ar-funkcionaliem-traucejumiem-drosumspejas-veicinasanai
Projekta numurs/nosaukums: 3.1.2.4.i.0/1/22/I/LM/001 "RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. TālākIzglītība"
Projekta īstenošanas termiņš: 01.01.2022.–30.06.2025.
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Sociālās integrācijas valsts aģentūras
Sadarbības partneri: -
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Ministru kabineta 2024. gada 28. maija noteikumi Nr. 312
Vienkāršotās izmaksas: Vienības izmaksu standarta likme profesionālās piemērotības noteikšanas, profesionālās rehabilitācijas, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma izmaksām.
Cita noderīga informācija:

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” reformas 3.1.2.r. “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.4.i. investīcijas “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai” īstenošanu un uzraudzību

Informatīvais ziņojums par izmaiņām Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” reformas 3.1.2.r. “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.4.i. investīcijas “Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai” īstenošanas un uzraudzības kārtībā

Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas

      Kontaktpersona:

Ilga Vjakse

Vecākā eksperte
ilga.vjakse [at] lm.gov.lv