attēls

Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju ideju konkurss 2021 ir NOSLĒDZIES

2021. gada janvārī norisinājās Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa ideju konkurss 2021. Tajā tika noskaidroti labāko ideju autori, kas varēs saņemt individuālas ekspertu konsultācijas sava sociālās uzņēmējdarbības biznesa plāna izstrādei.

26. februārī Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju ideju konkursa komisijas sēdē tika noteikti 20 labāko ideju autori. Saskaņā ar konkursa nolikumu visi konkursa dalībnieki ir rakstveidā informēti par rezultātiem.

Konkursa gaitā tika saņemti 74 pieteikumi. Divdesmit augstāko vērtējumu ieguvušie dalībnieki iegūst tiesības saņemt individuālas konsultācijas sociālās uzņēmējdarbības biznesa plāna izstrādei. Tiem pretendentiem, kuru idejas nav izvirzītas konsultāciju saņemšanai, ir iespēja savu sociālo ideju īstenot patstāvīgi, reģistrējoties Labklājības ministrijā kā Sociālajam uzņēmumam.

Sociālā uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa ideju konkursa 2021 uzvarētāji
  Vārds Uzvārds Darbības vieta Ideja/problēma/risinājums
1. Madara Mickēviča Mārupe Psihoemocionālā vardarbības risku novēršana bērnu un jauniešu vidē
2. Marta Vīņaude Daugavpils Iekļaujošā nodarbinātība 
3. Anna Balode Rīga Psiholoģiskā atbalsta un palīdzības centra darbība. Tēma: ēšanas traucējumi un depresija
4. Kristīne Jacino Rīga Izglītojošu palīgmateriālu izgatavošana bērniem par inžinierzinātnēm
5. Vladimirs Gailis   Rīga Sociālās aprūpes pakalpojumi
6. Zane Kellsa Rīga Rekreācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenēm
7. Elīna Kirilova Rīga Atbalsta pakalpojumi bērniem ar autiskā spektra traucējumiem
8. Agnese Rozniece Rīga Aktivitātes mērķa grupu sociālās atstumtības mazināšanai
9. Daira Bite Rīga Dzīvnieku labturība
10. Kaspars Kviešons Rīga (17 filiāles visā Latvijā) Pakalpojumi mērķa grupai
11. Viktorija Reinfelde Aizputes novads Jēgpilna brīvā laika pavadīšanas pakalpojumi lauku vidē
12. Ieva Ozoliņa Rīga Audiogrāmatu izdošana
13. Jaroslava Tomašēviča Rīga Apmācību, prakses un darbā iekārtošanas pakalpojumi mērķa grupām
14. Jānis Rudzītis Birzgales pagasts Darba integrācija
15. Lauma Reniņa Rīga Juridiskie pakalpojumi mērķa grupai
16. Armands Leimanis Rīga Darba integrācija IT jomā
17. Junona Timofojeva Rīga Darba integrācija
18. Alise Krauja Rīga Radošā satura veidošana iekļaujošas sabiedrības stiprināšanai
19. Brigita Makijevska Rīga Pirmskolas izglītības iestādes darbība mērķa grupas bērniem
20. Simona Semjonova Sigulda Attīstošu un izglītojošu produktu ražošana

Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju ideju konkursa 2021 dokumenti

Sīkāku informācijas var uzzināt, zvanot ESF projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” vecākajai ekspertei Diānai Balodei, tālr. 64331834 vai rakstot Diana.Balode@lm.gov.lv 

 

Biznesa ideju konkursa arhivētos dokumentus skatīt ŠEIT: 

 

UZ PROJEKTA SADAĻU