Labklājības ministrija projekta "Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība" ietvaros no 9. līdz 11. augustam Tīnūžos, Ogres novadā, organizēja pirmo vasaras skolu augstskolu sociālā darba studiju programmu pasniedzējiem un studējošajiem "Sociālais darbs daudzveidīgās kopienās".

"Mūsu projektā sekmējam ne vien sociālā darba praktiķu, bet arī sociālā darba studiju programmu pasniedzēju un studējošo izaugsmi kopdarbībā. Mācīšanās un darbošanās kopā piestāv sociālajam darbam kopienā, kura būtība ir palīdzēt kopienas locekļiem sasniegt augstāku labklājības līmeni, paaugstināt pašorganizēšanās prasmes, kā arī uzņemties atbildību pašiem par savu rīcību un apkārtējo vidi", informē projekta vadītāja Agnese Bīdermane.

Sociālais darbs kopienā ir aktuāls, jo sabiedrības sociālās problēmas nevar atrisināt tikai individuāli strādājot ar klientu. Sociālais darbs kopienā kā strukturāla sociālā darba piemērs tiecas gan novērst problēmu cēloņus lokālā mērogā, gan mainīt kopienā cilvēku attiecības uz labu – cieņas, cilvēcības, savstarpēja atbalsta un sadarbības virzienā.

Vasaras skolas mērķis bija iepazīstināt ar metodiku "Sociālais darbs kopienā" un praktiski piedzīvot, apgūt sociālā darba kopienā metodes, lai iegūtās zināšanas un prasmes varētu izmantot, veidojot un attīstot specializāciju "Kopienas sociālais darbinieks" Latvijas augstskolu sociālā darba studiju programmās.


Vasaras skolas pirmajā dienā tās dalībnieki iepazinās ar metodikas "Sociālais darbs kopienā" teorētisko ietvaru un kopienu sociālo darbinieču pieredzi Daugavpilī, Ādažos un Cēsīs.  Otrā diena bija veltīta Somijas sociālā darba kopienā situācijas apguvei.

Uzticēšanās attiecību iedibināšana pirms problēmas risināšanas un iešana pie klientiem, nevis klientu gaidīšana ērti iekārtotā sociālā dienesta kabinetā bija somu vieslektoru no Tamperes universitātes un Parkanmā pašvaldības Jonasa Kivirantas un Evi Māri Mietinenas pamatatziņas, raksturojot kopienas sociālā darbinieka ikdienu. Vieslektori sniedza gan sociālā darba kopienā metodoloģijas un  ētikas pamatojumu, gan atklāti stāstīja par prakses vietām un metodēm: kopienas konsultantu – ekspertu pēc pieredzes iesaisti, kas Latvijā rezonē ar romu mediatoru un bēgļu mentoru amatiem,  kopienas sociālā darba centri, kur sociālie darbinieki darbojas kā sociālie inovatori – konkrētā vietā un laikā, sadarbībā ar iedzīvotājiem modelējot viņiem nepieciešamus risinājumus un piesaistot to īstenošanai finansējumu: sadarbība norit pastāvīgi starp valsts, pašvaldības, NVO sektoru – strādājot vietējo iedzīvotāju interesēs. Tāpat starp metodēm minami ikvienam bez nosacījumiem pieejami dienas aktivitāšu centri, kā arī un iespējams, pati būtiskākā metode – sasniegšanas sociālais darbs jeb ielu darbs: lai palīdzētu, jāsatiekas, un jāsatiekas klientiem ērtā un ierastā vidē.  

Lai cik lielu iespaidu atstāja harizmātisko vieslektoru sniegums, otrās dienas kulminācija tomēr bija cita: pašu dalībnieku simbolisks ceļš pie klientiem, mērots vairāku kilometru garumā, iepazīstoties ar Turbu apkaimes iedzīvotājiem un uzzinot viņu dzīvesstāstus un problēmas, attiecības ar pašvaldību. Pēc uzdevuma izpildes dalībnieki atgriezās gaiši, priecīgi un iedvesmoti: drosme ir, cieņa, ir, uzņēmība ir, un iziešana no komforta zonas nav novājinājusi, bet gluži otrādi, viņus spēcinājusi.  Vakars bija kustīgs un lustīgs – pasniedzēju Intas un Indras vadībā dalībnieki dejoja sēdus un kustējās pēcāk visu debespušu virzienos.

Trešā diena jau pilnīgi bija dalībnieku ziņā: izpildot somu vieslektoru uzdevumus, tapa 4 problēmu risinājumi, izmantojot sociālā darba kopienā metodes. Senioru vientulības pārvarēšanai tapa pieeja "seniors – senioram", sociālā riska apstākļos dzīvojošu jauno māmiņu vecākošanas prasmju attīstība un pilnveide bija veltīta bērnu labklājības sekmēšanai un jauno vecāku dzīves kvalitātes kopumā spēcināšanai, darbs ar sociālās izslēgtības riskam pakļautiem jauniešiem kopienā plānots kā starpdisciplināras atbalsta nometnes organizēšana ar turpinājumu – personalizētu pakalpojumu piedāvājumu tās dalībniekiem. Īpaši izcēlās Latvijas sociālā darba studentu zemās starptautiskās mobilitātes un starptautiskas pieredzes apguves trūkuma problēmas risināšanai veltītas idejas sociālā darba studentu kopienas starptautiskās mobilitātes sekmēšanai: jauna formāta- īstermiņa mobilitāte prasmju apguvei - ieviešana.

"Ar lielu prieku un gandarījumu secinu, ka mērķis ir sasniegts un pārsniegts. Resursi gan sociālā darba praksei, gan kopienas sociālo darbinieku kopienas noformēšanai, gan studiju programmu pilnveidei ar saturu un metodēm ir uzkrāti. Man īpašs prieks, ka vasaras skolas dalībnieki paši izvēlējās palikt sasaistē un saskatīja resursus viens otrā  sociālā darba kopienā īstenošanai pašvaldībās, kuras viņi pārstāv. Tagad atbilde nepieciešama no pašvaldību un sociālo dienestu vadības – vajag mums kopienas sociālo darbinieku vai nē. Ir tikai viena atbilde: vajag!" uzskata projekta vecākā eksperte Liesma Ose.

Informācija par vasaras skolu: liesma.ose@lm.gov.lv

 

Vasaras skola 2023 (paplašinātā versija)

logo rinda projektam

Vasaras skola tika organizēta Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam Eiropas Sociālā fonda Plus 4.3.5.4. pasākuma projekta "Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība" ietvaros.

Projekta "Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība" mērķis ir uzlabot sociālā darba kā  profesijas un cilvēkzinātnes nozares kvalitāti un sekmēt cilvēku aktuālām vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu pieejamību, ieguldot sociālajā jomā strādājošo speciālistu profesionālajā pilnveidē, kā arī uzlabojot sociāla darba studiju kvalitāti.