Sociālie pakalpojumi ir palīdzība cilvēkam, kuram ir grūtības aprūpēt sevi vai pārvarēt kādu dzīves situāciju.

Sociālo pakalpojumu mērķis ir palīdzēt cilvēkam atjaunot vai uzlabot fiziskās vai garīgās spējas, lai iekļautos sabiedrības dzīvē.

Sociālos pakalpojumus nodrošina cilvēka dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai. Ja nepieciešams, sociālos pakalpojumus sniedz ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs.

Sociālos pakalpojumus sniedz atbilstoši cilvēka individuālajām vajadzībām. Lemjot par konkrētiem pakalpojumiem, ņem vērā cilvēka viedokli.

Sociālo pakalpojumus finansē no valsts un pašvaldības līdzekļiem. Sociālo pakalpojumu pieejamība katrā pašvaldībā var atšķirties.

Sociālie pakalpojumi īpaši svarīgi ir vientuļām personām un cilvēkiem, kam nespēj palīdzēt piederīgie.


Sociālie pakalpojumi ietver:

  • sociālās aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā;
  • aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās;
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personas dzīvesvietā un institūcijā;
  • profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus;
  • nodrošināšanu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.