Divu logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas savienība" un "Nacinālais attīstības plāns 2027."
Pasākuma numurs: 4.3.5.3.
Plānotais finansējums:

7 200 000 EUR (t.sk. ESF+ finansējums – 6 120 000 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 080 000 EUR)

Mērķis: Palielināt sociālo pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti, sekmējot cilvēka neatkarīgas dzīves iespējas un dzīves kvalitātes saglabāšanu vai uzlabošanu.
Mērķa grupa:
 • Sociālo pakalpojumu sniedzēji.
 • Labklājības ministrija.
Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:
 • Nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu – 1 iestāde.
 • Pilnveidotu sociālo pakalpojumu kvalitātes uzraudzības sistēmu skaits – 1 pilnveidota sistēma.
 • Izveidotu sociālo pakalpojumu efektivitātes novērtēšana sistēmu skaits – 1 izveidota sistēma.
Atbalstāmās darbības:
 • Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzraudzības sistēmas pilnveide.
 • Sociālo pakalpojumu efektivitātes novērtēšanas sistēmas izstrāde.
 • Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) pilnveide.
 • Informatīvi izglītojošo pasākumu un sabiedrības izpratnes un informētības veicināšanas pasākumu īstenošana.
 • Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi.
 • Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.
Atbalsta likme: 85 %
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: -
Projekta numurs/nosaukums: -
Projekta īstenošanas termiņš: -
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Labklājības ministrija
Sadarbības partneri: -
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Ministru kabineta 2024. gada 28. maija noteikumi Nr. 318
Vienkāršotās izmaksas:
Cita noderīga informācija:

ES fondu 2021.-2027. gada komunikācijas un dizaina vadlīnijas

      Kontaktpersona:

Līga Ozola

Vecākā eksperte
liga.ozola [at] lm.gov.lv