Sociālo pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no vardarbības cietušām pilngadīgām personām

uz 20.04.2016.

Reģistrācijas numurs    (apliecībās) Institūcija Sociālā pakalpojuma sniegšanas forma Juridiskā  adrese Faktiskā adrese Klienti                 
pēc vecuma un dzimuma
Pakalpojuma sniedzēja vadītājs Tālruņa, faksa numurs, e-pasta adrese, mājaslapas adrese internetā (ja tāda ir)
45 Nodibinājums "Centrs Dardedze" Bez izmitināšanas Cieceres iela 3a, Rīga,    LV - 1002 Cieceres iela 3, Rīga,    LV - 1002 Visu vecumu un dzimumu personas Liena Krūmiņa Tālr.:67600685,mob.nr. 29556680; mājas lapas: www.centrsdardedze.lv, www.bernskacietusais.lv, www.dzimba.lv, www.paligsvecakiem.lv, www.drosmedraudzeties.lv
62 Zantes ģimenes krīzes centrs Ar izmitināšanu un bez izmitināšanas Skolas iela 4, Zantes pag., Kandavas nov., LV – 3134 Skolas iela 4, Zantes pag., Kandavas nov., LV – 3134 Visu vecumu un dzimumu personas Aija Švāne Tālr.: 63155154, mob.tālr.: 26353631, fakss: 63155154, e-pasts: zanteberniem@inbox.lv, mājas lapa: www.zanteberniem.lv
69 Nodibinājums „Centrs Valdardze” Ar izmitināšanu un bez izmitināšanas Raiņa iela 9f, Valmiera, LV-4201 Raiņa iela 9f, Valmiera, LV-4202 Visu vecumu un dzimumu personas Eva Sāre-Aizsilniece Tālr.: 64220686, Mob.tel. 29178330, 28334442; e-pasts: valdardze@inbox.lv; mājas lapa: www.valdardze.lv
82 Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centra Atbalsta centrs ģimenēm Ar izmitināšanu Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Brīvības iela 11, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Visu vecumu un dzimumu personas Baiba Brigmane Tālr. 63721631, tālr./fakss: 63721623, e-pasts: sad@dobele.lv, mājas lapa: www.dobele.lv
163 Biedrība "Skalbes" Bez izmitināšanas Kungu iela 34, Rīga, LV-1050 Kungu iela 34, Rīga, LV-1051 Visu vecumu un dzimumu personas Inese Ruka Tālr: 67222922, 27722292, 24551700
e-pasts: skalbes@skalbes.lv, mājas lapa: www.skalbes.lv
164 Biedrība "Labā cerība" Ar izmitināšanu Āpšu iela 4, Rīga, LV-1004 Gardenes 3-11, Rīga, LV - 1002 Pilngadīgas personas (sievietes) Igors Zujevs Tālr.: 26817244, 29264473,  fakss: 67627144, e-pasts: igorszujevs@inbox.lv.
183 Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes Ģimenes atbalsta centrs/patversme Ar izmitināšanu Vienības iela 8, Daugavpils, LV – 5401 Šaurā iela 26, Daugavpils, LV - 5410  Visu vecumu un dzimumu personas Daina Umbraško Tālr.: 65442502, diennakts tālr.65442503, e-pasts: gimenescentrs@soclp.lv, mājaslapa: www.soclp.lv
235 Biedrība „Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne”” Ar izmitināšanu un bez izmitināšanas Talsu iela 39, Ventspils, LV-3602 Talsu iela 39, Ventspils, LV-3602 Visu vecumu un dzimumu personas Ruta Šenkevica Tālr.: 22012434, fakss: 63661516,         e-pasts: pasparne_kc@inbox.lv
280 Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība” Krīzes centrs bērniem un sievietēm "Māras centrs" Ar izmitināšanu Visbijas prospekts 18, Rīga, LV-1014 Cieceres iela 1, Rīga, LV-1002 Visu vecumu un dzimumu personas Gita Krūmiņa Tālr.: 67609260, 67609263; fakss: 67609259, e-pasts: mcentrs@samariesi.lv; www.samariesi.lv
282 Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" Ar izmitināšanu un bez izmitināšanas Konrāda iela 9-11, Rīga, LV-1004 Lāčplēša iela 75-9/10, Rīga, LV-1011 Visu vecumu un dzimumu personas Sandra Zalcmane Tālr. 67898343, 29153221, e-pasts; drosa.maja@gmail.com, mājas lapa: www.patverums-dm.lv
332 Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs Ar izmitināšanu un bez izmitināšanas Galdnieku iela 10b, Smiltene, Smiltenes nov., LV – 4729  Galdnieku iela 10b, Smiltene, Smiltenes nov., LV – 4729  Visu vecumu un dzimumu personas Ļubova Ņikiforova Tālr.: 64774962, fakss: 64774963, e-pasts: skola@datne.apollo.lv
379 Saldus novada pašvaldības Bērnu un ģimenes centrs „Rūķītis” Ar izmitināšanu un bez izmitināšanas Melioratoru iela 9, Lutriņu pagasts, Saldus nov.,            LV-3861 Melioratoru iela 9, Lutriņu pagasts, Saldus nov., LV-3861 Visu vecumu un dzimumu personas Daina Ābele Tālr. 63831152, 63831170, mob. tālr. 29372842, fakss: 63831154   e-pasts: rukitisbernu@saldus.lv mājas lapa: www.rukitisbernu@saldus.lv
402 Nodibinājums Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles Ar izmitināšanu un bez izmitināšanas "Varavīksne", Egļusala, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570 "Varavīksne", Egļusala, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570 Visu vecumu un dzimumu personas Ilze Andža Mob. tālr. 29331686,64563493 fakss 64521351, e-pasts: rasas_perles@inbox.lv
462 Biedrība „Labā cerība” Ar izmitināšanu Āpšu iela 4, Rīga, LV – 1004 Aglonas iela 35/3, Rīga, LV – 1057 Pilngadīgas personas (vīrieši) Igors Zujevs Tālr.: 26817244, Fakss: 67627144, e-pasts: magone@apollo.lv
470 Nodibinājums „Talsu novada krīžu centrs” Ar izmitināšanu un bez izmitināšanas Saules iela 7, Talsi, Talsu novads, LV - 3201 Saules iela 7, Talsi, Talsu novads, LV - 3201 Visu vecumu un dzimumu personas Alla Spruģevica Tālr.: 63291147; e-pasts: info@krizucentrs.lv; mājas lapa: www.krizucentrs.com
555 Biedrības Kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” struktūrvienība „Daugava” Bez izmitināšanas Dambja iela 10, Jēkabpils, LV-5201 M.Dārza iela 1-3, Daugavpils, LV-5404 Visu vecumu un dzimumu personas Ruta Silapētere Tālr.: 29337740, 27040603, e-pasts: kpk.tilts@gmail.com, mājaslapa: www.tilts.te.lv
579 Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs "Mūsmājas" Ar izmitināšanu un bez izmitināšanas Pils iela 5, Krāslava,      LV - 5601 Pils iela 5, Krāslava, LV - 5601 Visu vecumu un dzimumu personas Ērika Geka Tālr./fakss:65622900, e-pasts:musmajas@kraslava.lv
583 Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" struktūrvienība Jaunlutriņu dienas centrs Bez izmitināšanas Dzirnavu iela 1, Saldus, Saldus novads, LV-3801 "Tautas nams", Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876 Visu vecumu un dzimumu personas Sarmīte Sokolovska Tālr.: 63846658, e-pasts: sarmite.sokolovska@saldus.lv, mājas lapa: www.saldus.lv
590 Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" struktūrvienība Druvas dienas centrs Bez izmitināšanas Dzirnavu iela 1, Saldus, Saldus novads, LV-3801 Vienības iela 15/17, Saldus pagasts, Druva, Saldus novads, LV-3862 Visu vecumu un dzimumu personas Elita Austere Tālr.: 63839380, e-pasts: elita.austere@saldus.lv, mājas lapa:www.saldus.lv
605 Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centrs Ar izmitināšanu un bez izmitināšanas Aglonas iela 1a, Preiļi, Preiļu nov., LV - 5301 Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu novads, LV-5301 Visu vecumu un dzimumu personas Aiga Budriķe -  Tālr.: 29298830, fakss: 65307323, e-pasts: aiga.budrike@preili.lv, mājaslapa: www.preili.lv
663 Biedrības Kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” struktūrvienība „Upe” Bez izmitināšanas Dambja iela 10, Jēkabpils, LV - 5201 Dambja iela 10, Jēkabpils, LV - 5201 Visu vecumu un dzimumu personas Inita Zarkeviča  Mob. tālr.:27040603, e-pasts: kpk.tilts@gmail.com, mājas lapa: www.tilts.te.lv
703 Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centra Atbalsta centrs ģimenēm Ar izmitināšanu E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701 Brīvības iela 11, Dobele, Dobeles novads,  LV - 3701 Visu vecumu un dzimumu personas Baiba Brigmane Tālr.: 63721631; fakss: 63721623; e-pasts: sad@dobele.lv; www.dobele.lv
755 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Ģimeņu konsultāciju centrs Bez izmitināšanas Dzirnavu iela 9, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV - 3301 Dzirnavu iela 9, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV - 3301 Visu vecumu un dzimumu personas Lorita Rimaševska Tālr.: 63350601, e-pasts: lorita.rimasevska@kuldiga.lv
824 Biedrības Ģimenes atbalsta centrs "Atvērtība" krīzes centrs Ar izmitināšanu un bez izmitināšanas Pils iela 5, Krāslava, LV - 5601 Pils iela 5, Krāslava, LV - 5601 Visu vecumu un dzimumu personas Raisa Vagale Tālr.: 65622900, 22388217, e-pasts: atvertiba@inbox.lv
858 Ilūkstes novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta un krīzes centrs Bez izmitināšanas Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447 Skolas iela 11-2, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474 Visu vecumu un dzimumu personas Jeļena Krjaukle Tālr.: 65463398, 65475702; e-pasts: soc.dienests@ilukste.lv, mājas lapa: www.ilukste.lv
943 Biedrība Resursu centrs sievietēm "Marta" Bez izmitināšanas Matīsa iela 49-3, Rīga, LV-1009 Matīsa iela 49-3, Rīga, LV-1009 Visu vecumu un dzimumu personas Iluta Lāce Tālr.: 67378539, Fakss: 67378538, e-pasts: centrs@marta.lv, mājaslapa: www.marta.lv
963 Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centra struktūrvienība Krīzes centrs Ar izmitināšanu Zirgu iela  47a, Jelgava, LV-3001 Zirgu iela  47a, Jelgava, LV-3001 Visu vecumu un dzimumu personas Anita Herca Mob.tālr.: 28334977, 26158031, 63026313, e-pasts: Maija.Neilande@aprupescentrs.jelgava.lvjbsac@inbox.lv,mājaslapa: www.jslp.jelgava.lv