attēls

Uzmanību! Šo gada darbības pārskata veidlapu iesniedz sociālie uzņēmumi, kas ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu pēc 01.04.2018. 

Pasākuma dalībniekiem, kas reģistrējušies Labklājības ministrijā pirms 01.04.2018. un vēlāk NAV pārreģistrējušies par sociālajiem uzņēmumiem, informāciju par gada darbības pārskatiem skatīt ŠEIT

Sociālo uzņēmumu gada darbības pārskatu iesniedzējiem!


  • Sociālo uzņēmumu gada darbības pārskati

Sociālais uzņēmums katru gadu, sākot ar nākamo gadu pēc sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, iesniedz Labklājības ministrijā darbības pārskatu (elektroniski un papīra formā). Ja minēto dokumentu iesniedz elektroniski un tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, to papīra formā var neiesniegt.

Sociālo uzņēmumu gada darbības pārskata veidlapa  

2022. gada darbības pārskata iesniegšanas termiņš 2023. gada 1. maijs!

VADLĪNIJAS 2022. gada Sociālā uzņēmuma gada darbības pārskata sagatavošanai 

AKTUĀLI! Informatīvais seminārs par 2022. gada darbības pārskatu (GDP) aizpildīšanu.

  • Ievads Video
  • Vadlīnijas GDP aizpildīšanai Video

SU gada pārskatu info materiālu ARHĪVS