attēls

Uzmanību! Šo gada darbības pārskatu iesniedz sociālie uzņēmumi, kas ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu pēc 01.04.2018. 

Pasākuma dalībniekiem, kas reģistrējušies Labklājības ministrijā pirms 01.04.2018. un vēlāk NAV pārreģistrējušies par sociālajiem uzņēmumiem, informāciju par gada darbības pārskatiem skatīt ŠEIT

Sociālo uzņēmumu gada darbības pārskatu iesniedzējiem!

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu (23. pants, ceturtā daļa, https://likumi.lv/ta/id/315287#p23) sociālo uzņēmumu darbības pārskatu par 2020. gadu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2021. gada 30. jūnijam.  


  • Sociālo uzņēmumu gada darbības pārskati

Sociālais uzņēmums katru gadu, sākot ar nākamo gadu pēc sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, iesniedz Labklājības ministrijā darbības pārskatu (elektroniski un papīra formā). Ja minēto dokumentu iesniedz elektroniski un tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, to papīra formā var neiesniegt.

Ieteikumi Sociālā uzņēmuma gada darbības pārskata sagatavošanai

2020.gada 28.maija vebināra "Sociālā uzņēmuma darbības pārskats" publicitātes materiāli:

1. Sociālo uzņēmumu gada darbības pārskatu tiesiskais pamats un nozīme sociālo uzņēmumu uzraudzības procesā – Juris Cebulis, Labklājības ministrija 

Video

2. Sociālā ietekme: kāpēc to ir svarīgi mērīt un kā to darīt efektīvi? – Madara Ūlande, Sociālās uzņēmējdarbības asociācija

Video

 

3. Darbības pārskata sagatavošana, biežāk pieļautās kļūdas, ieteikumi pārskata pareizai aizpildīšanai – Alite Grobiņa, Labklājības ministrija

    Video

    4. Sociālā uzņēmuma darbības pārskats: jautājumi un atbildes

    Video