2019. gada 1. jūlijā par Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsti (2019. gada 1. jūlijs–31. decembris) kļuva Somija.

Nodarbinātības un sociālās politikas jomā Somijas prezidentūra savā programmā norāda uz izaicinājumiem, ko rada tehnoloģiju attīstība, vienlaikus pievēršot uzmanību arī jauniešu bezdarba un Brexit jautājumiem.

Somijas prezidentūra uzsver, ka nākamajā likumdošanas ciklā būtiski ir pievērst uzmanību politikas jomām, kas sekmē izaugsmi, konkurētspēju un jaunu darba vietu radīšanu. Ir nepieciešams arī turpināt darbu pie Eiropas Sociālo tiesību pīlāra īstenošanas, pilnveidot nodarbinātības un sociālās aizsardzības tiesību aktus, lai ņemtu vērā jauno nodarbinātības formu specifiku. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš esošo tiesības aktu īstenošanai, kur nozīmīga loma ir jaunizveidotajai Eiropas Darba iestādei.

Prezidentūra nākamā pusgada laikā uzmanību pievērsīs “labklājības ekonomikai”, kas ir pieeja kas palīdz izprast kā iedzīvotāju labklājība veicina ražīgumu, ekonomisko izaugsmi un ilgtermiņā samazina publiskos izdevumus. Plānots turpināt darbības dzimumu līdztiesības, darba un ģimenes dzīves saskaņošanas un vienlīdzīgas darba samaksas jomās.

Somijas prezidentūras mājas lapa internetā: https://eu2019.fi