Atrašanās vieta

Senču iela 4, Rīga, LV-1012
Diennakts tālrunis par specializētajām krīzes audžuģimenēm

Dibinātājs - biedrība “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”

Faktiskā adrese: Senču iela 4, Rīga, LV-1012

Vadītāja Sanita Strazdiņa sanita.strazdina@sosbca.lv

Vadītāja vietniece Agnese Inapša agnese.inapsa@sosbca.lv