Tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt cilvēkiem ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, ja tās saņēmušas ārstniecības personas atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību:

  • 1., 2. un 3. grupas invalīdiem;
  • bērniem invalīdiem līdz 18 gadu vecumam;
  • bērniem, kuriem tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju;
  • pilngadīgiem cilvēkiem, kuriem tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju;
  • cilvēkiem ar anatomiskiem defektiem - protēzi vai ortopēdiskos apavus.

Tehniskie palīglīdzekļi ir ierīces, kas atvieglo cilvēka spējas pārvietoties, aprūpēt sevi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Tie ir ratiņkrēsli, spieķi, kruķi, surdo - un tiflotehnika, ortozes un protēzes, pašaprūpes palīglīdzekļi un daudzas citas lietas.

Cilvēkus, kuriem nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi, ar tiem nodrošina VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””. Ārpus Rīgas ir nodaļas Kuldīgā un Rēzeknē.

VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrā „Vaivari”” (adrese: Rīga, Ventspils ielā 53) uz vietas var saņemt pašaprūpes palīglīdzekļus (tualetes krēslus, vannas un dušas krēslus, manuālās satveršanas stangas u.c.) un pārvietošanās palīglīdzekļus (riteņkrēslus, spieķus, kruķus, kavdripodus, rolatorus, staigāšanas rāmjus u.c.). Savukārt protēzes, ortozes, dzirdes aparātus, ortopēdiskos apavus var saņemt VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” līgumorganizācijās.

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" ergoterapeiti izvērtē, kāds palīglīdzeklis konkrētajā gadījumā ir nepieciešams un apmāca, kā ar to rīkoties. Speciālisti pielāgo palīglīdzekļus katra cilvēka individuālajām vajadzībām, tos var nodot arī remontā. Tāpat centra ergoterapeiti sniedz konsultācijas par palīglīdzekļu lietošanu un vides pielāgošanu mājās, darbā vai mācību vietā.

Plašāka informācija par tehniskajiem palīglīdzekļiem un to saņemšanas kārtību pieejama VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” (Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs).