Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”

Ar š.g. 1.jūliju stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi””, kuros paredzēts par valsts budžeta līdzekļiem nodrošināt pilngadīgas personas ar hroniskām elpošanas slimībām ar tehnisko palīglīdzekli - iekārtu ilgstošai skābekļa terapijai ārpus ārstniecības iestādes (skābekļa koncentrators). Līdz šim personas skābekļa koncentratorus iegādājās vai nomā par saviem līdzekļiem.

Skābekļa koncentratoru ārpus ārstniecības iestādēm par valsts budžeta līdzekļiem paredzēts nodrošināt šādām pilngadīgām personām:

- ar hronisku elpošanas nepietiekamību, ja PaO2 ≤ 7,3 kPa (≤ 55 mmHg).

- ar hronisku elpošanas nepietiekamību, ja PaO2 ≤ 8,0 kPa (≤ 60 mmHg) un personai diagnosticēta:

1) respiratora vai kardiāla slimība ar sekundāru policitēmiju (hematokrīts ≥ 55 %) vai pulmonālu hipertensiju, vai perifērām tūskām, vai nakts hipoksēmiju (SpO2 < 90 % vairāk nekā 30 % no miega perioda);

2) pulmonāla hipertensija.

PaO2 ≤ 7,3 kPa (≤ 55 mmHg) vai PaO2 ≤ 8,0 kPa (≤ 60 mmHg) jābūt konstatētam divas reizes ar ≥ 3 nedēļu starplaiku slimības remisijas periodā.

Vairāk informācija par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem iespējams uzzināt Nacionālā veselības dienesta (NVD) tīmekļvietnē www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Skābekļa terapija mājās” vai zvanot uz NVD bezmaksas informatīvo tālruni 80001234. 

Skābekļa koncentratora saņemšanas kārtība:

  1. Iekārtu nepieciešamību identificē ārsts pneimonologs vai kardiologs atzinumā par TPL nepieciešamību. Pacients apmeklē ārstu-speciālistu vismaz divas reizes, nosakot asins gāzu sastāvu (slimības remisijas periodā, miera stāvoklī, elpojot atmosfēras gaisu). Ārsts pneimonologs (vai kardiologs) atzinumā norāda gāzu sastāvu arteriālajās asinīs (slimības remisijas periodā, miera stāvoklī, elpojot atmosfēras gaisu), nepieciešamā skābekļa plūsmu un lietošanas ilgumu (stundas diennaktī).
  2. Klients ar iesniegumu un ārsta atzinumu vēršas VSIA “Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” (NRC “Vaivai”) Tehnisko palīglīdzekļu centrā (iesniedzot dokumentus personīgi vai pa pastu:
  • Rīgas nodaļa - Ventspils iela 53, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1002;
  • Kuldīgas nodaļa - Jelgavas iela 60, Kuldīga, LV-3301;
  • Rēzeknes nodaļa - Atbrīvošanas aleja 81, Rēzekne, LV-4601.
  • Sīkāk informācija https://www.vtpc.lv/lv/iesniedzamie-dokumenti).
  1. Paredzēts, ka iekārtas personām NRC “Vaivari” atlasīts pakalpojumu sniedzējs, iekārtas izsniegs patapinājumā.

Skābekļa koncentratora darbības uzraudzības kārtība

  • personai veic dinamisko novērošanu pie ģimenes ārsta, vajadzības gadījumā nodrošinot arī aprūpi mājās, kā arī veicot ikgadējo ārstējošā ārsta (pneimonologa vai kardiologa) apskati;
  •  iekārtu tehnisko uzraudzību (ne retāk kā reizi gadā) veic pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina iekārtu nomu, uzraudzību, apkopi un konsultēšanu (telefoniskas konsultācijas tiks nodrošinātas darba dienās) un apmācību to lietošanā visā Latvijas teritorijā.