Infromācija atjaunota 06.04.2020. 

Vadlīnijas ir saskaņotas ar Slimību profilakses un kontroles centru un Veselības inspekciju.

Covid-19 infekcijas ierosinātājs izplatās:
•    tieši kontaktējoties ar inficētu personu;
•    ar sīkiem pilieniem, kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot, konstatēta jaunā koronavīrusa klātbūtne slimas personas fekālijās;
•    netieša kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem.

Piemēram, inficēšanās var notikt:
•    esot divu un mazāk metru attālumā no inficētas personas, kura runā, klepo vai šķauda;
•    pieskaroties inficētās personas ķermenim, piemēram, skūpstoties vai sveicinoties vai veicot personas aprūpi un pēc tam pieskaroties sev (mutei, acīm vai degunam) ar nenomazgātām rokām;
•    pieskaroties virsmām vai priekšmetiem, piemēram, durvju rokturiem, ūdens krāniem, kam ir pieskarusies inficētā persona un pēc tam pieskaroties sev (mutei, acīm vai degunam) ar nenomazgātām rokām.
 

Ar Covid-19 var būt inficēta jebkura persona, kurai ir akūta elpceļu infekcija neatkarīgi no smaguma pakāpes – pēkšņs slimības sākums un vismaz viens no šādiem simptomiem: paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums.

SAC atrodas cilvēki, kuriem ir augsts veselības traucējumu un komplikāciju risks inficējoties ar Covid-19: Tie ir:

 • seniori,
 • personas ar hroniskām slimībām:
  • piemēram, hronisku plaušu slimību vai astmu, smagu sirds slimību, cukura diabētu, hronisku nieru slimību vai aknu saslimšanu,
 • personas, kuriem dažādu iemeslu dēļ ir imūndeficīts:
  • piemēram, saņem ķīmijterapiju, ilgstoši lieto imunitāti novājinošas zāles, veikta orgānu transplantācija, kā arī HIV vai AIDS slimniekiem.

Turklāt SAC ir augsts infekcijas izplatīšanās risks  saistībā ar blīvu apdzīvotību un ierobežotu personāla skaitu. Covid-19 SAC var izraisīt grūti kontrolējamus uzliesmojumus ar lielu saslimušo skaitu un ievērojamu letālo gadījumu  pieaugumu.

SAC direktors atbild par infekcijas slimību izcelšanās un izplatības ierobežošanu un attiecīgu darba organizēšanu iestādē, katrs darbinieks atbild par iestādē noteikto kārtības ievērošanu, piesardzības un drošības pasākumu izpildi.

Klientu aprūpi SAC organizē tā, lai laikus identificētu personas ar infekcijas slimības pazīmēm, nošķirtu viņas no veseliem klientiem, novērstu klientu, aprūpētāju, citu darbinieku un apmeklētāju inficēšanās iespēju, kā arī vides piesārņošanu.

SAC direktors izvērtē infekcijas izplatīšanās riskus, nosaka aprūpētāju skaitu un individuālo aizsardzības līdzekļu (turpmāk - IAL) nepieciešamību un organizē darbinieku apmācību par atbilstošu IAL izvēli, lietošanu un citiem infekciju kontroles pasākumiem. Ieteicams darbu organizēt 8 stundu maiņās; pēc iespējas darbinieku savstarpējai saziņai un procesu dokumentēšanai izmantot elektroniskās tehnoloģijas; vajadzības gadījumā, darbiniekiem, nodrošina psihologa konsultācijas, supervīzijas. Ieteicams izvērtēt iespēju grupēt jeb kohortēt darbiniekus, lai katrs darbinieks aprūpētu noteiktus aprūpējamos. Saskari starp dažādām darbinieku grupām nepieciešams ierobežot.

Lai ierobežotu SAC darbinieku un aprūpējamo personu inficēšanos ar Covid-19 un mazinātu infekcijas tālāku izplatīšanos, stingri jāievēro šādi piesardzības un drošības pasākumi.

Fiziskās distancēšanās pasākumi

 • Pārtraukt aprūpējamo personu kolektīvās aktivitātes.
 • Nodrošināt darbinieku distancēšanos, nav pieļaujama darbinieku pulcēšanās, atpūtas laikā un ēdienreizēs.
 • Ierobežot apmeklējumus iestādē trešajām personām, izņemot ar iestādes vadītāja atļauju pamatfunkciju nodrošināšanai, t. sk. nodrošināt alternatīvus saziņas līdzekļus personām, kuras citādi varētu apmeklēt, piemēram, organizējot virtuālo sazināšanos pa tālruni vai izmantojot video sakarus.
 • Mantu un pārtikas piegāde ir pieļaujama tikai ar SAC vadības atļauju, nekādas klientu tuvinieku atnesto mantu un pārtikas piegādes nav pieļaujamas. Nav pieļaujama pārtikas tirdzniecības organizēšana iestādes klientiem.
 • Saistībā ar Covid-19 organizēt efektīvu sadarbību ar piegādātājiem un citiem ar veselības aprūpi nesaistītiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, nodrošinot bezkontakta pārtikas produktu piegādi, t. i. iezīmēt konkrētu vietu pārtikas piegādātājiem, kur atstāt produktus, lai maksimāli novērstu kontaktēšanos ar iestādē esošajām personām.
 • Personu gultas jāizvieto maksimāli attālināti (ne tuvāk par 2 m) viena no otras.
 • Ēdināšanu nodrošināt katrai personai individuāli – telpā (istabā). Ja tas nav iespējams, tad ēdināšanu organizē atsevišķā telpā ar labu ventilāciju vai atveramiem logiem.  Šādā gadījumā ir svarīgi nodrošināt maksimālo distancēšanos starp klientiem (ne mazāk par 2 m).
 • Vēlams izmantot vienreizējās lietošanas traukus un piederumus vai nodrošināt atsevišķu saslimušo personu trauku mazgāšanu no veselo personu traukiem.
 • Nodrošināt atsevišķu telpu personālam un atsevišķs sanitārais mezgls, telpās jābūt labai ventilācijai vai atveramiem logiem.
 • Visu telpu apdarei un visām virsmām jābūt viegli tīrāmām, dezinficējamām.
 • Koplietošanas telpās organizēt personu plūsmu tā, lai izvairītos no savstarpēja kontakta (ievērojot vismaz 2 m distanci).
 • Katrai personai nodrošina termometru individuālai lietošanai.
 • Katrai personai nodrošināt iespēju attālināti izsaukt dežūrējošo personālu.

Personīgās aizsardzības pasākumi

 • Nodrošināt darbiniekus, aprūpējamās personas, kā arī apmeklētājus ar iespējām roku mazgāšanai – siltu ūdeni, šķidrajām ziepēm, roku susināšanas līdzekļiem un 70% spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem, t. sk. sekot līdzi aprūpējamo personu roku mazgāšanas vai dezinfekcijas kvalitātei, ilgumam un biežumam. Rokas jāmazgā rūpīgi ar siltu ūdeni un ziepēm vismaz 20-40 sekundes.
 • Informēt SAC darbiniekus un klientus par Covid-19 simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem, nodrošinot šādas informācijas pieejamību, tai skaitā vieglajā valoda un viegli uztveramā veidā:
 • saslimstot ar akūtu elpceļu infekcijas slimību (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums) nekavējoties sazināties ar ārstu un nedoties uz darbu, neapmeklēt sabiedriskas vietas, neizmantot sabiedrisko transportu un maksimāli ierobežot jebkādus kontaktus, lai neinficētu citus cilvēkus;
 • parādoties Covid-19 simptomiem atrodoties SAC, nekavējoties informēt personālu vai tiešo vadītāju un jāpārtrauc darbs;
 • neklepot un nešķaudīt citiem virsū. Klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas;
 • ja nav pieejamas vienreizlietojamās salvetes vai kabatlakatiņš, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā;
 • neļaut, ka pašam šķauda vai klepo virsū (pēc iespējas ietverot ne mazāk kā divu metru distanci no slimajām personām);
 • rūpīgi mazgāt rokas ar ziepēm pēc sabiedrisku vietu apmeklēšanas; ja nav iespējams nomazgāt rokas, izmantot spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekli;
 • atcerēties, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, viedtālruņu virsmas arī var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ ieteicams regulāri tās tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus;
 • nepieskarties mutei, acīm vai degunam, kamēr nav nomazgātas rokas.
 • Sniegt stingrus norādījumus sociālo iestāžu darbiniekiem, norādot, ka darbinieks nedrīkst nākt uz darbu un jāveic pašizolācija, ja viņš pēdējo 14 dienu laikā ir bijis ārpus Latvijas, bijis kontaktā ar Covid-19 inficētu personu, kā arī, ja darbiniekam ir radušās elpceļu infekcijas pazīmes (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums). Saslimstot darbniekam nekavējoties jāsazinās ar ārstu un jānodrošina pašizolācija – nedoties uz darbu, neapmeklēt sabiedriskas vietas, neizmantot sabiedrisko transportu un ierobežot jebkādus kontaktus, lai neinficētu citus cilvēkus. Šādos gadījumos darbiniekam tiks izsniegta darbnespējas lapa. Informācija par darbnespējas lapu izsniegšanu skat. https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/darbnespejas-lapu-izsniegsana-/.
 • SAC vadītajam ir tiesības pieprasīt darbiniekam rakstisku apliecinājumu, ka darbinieks pēdējo 14 dienu laikā nav bijis ārpus Latvijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 inficētu personu, piemēram mājinieks nav Covid-19 pacients, kā arī, ka darbiniekam nav elpceļu infekcijas pazīmes (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums).
 • Katrai personai nodrošināt fasētu dzeramo ūdeni un vienreizlietojamām glāzītēm.

Veselības skrīninga pasākumi

 • Veikt SAC darbinieku veselības skrīningu, nepieļaujot, ka personas ar elpceļu infekcijas pazīmēm (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums) veic savus darba pienākumus. Veselības aprūpes darbinieks veic aprūpes un citu darbinieku veselības skrīningu visiem darbiniekiem uzsākot un pabeidzot darba pienākumu veikšanu un to dokumentē.
 • Konstatējot darbiniekam elpceļu infekcijas pazīmes (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums) nodrošināta personas izolēšana (nošķiršana) un tiek pieteiks darbiniekam izmeklējums uz Covid-19 (sazinoties ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, atbilstoši zemāk norādītajai kārtībai) un darbinieku nogādā mājoklī izolācijai.
 • Pievērst personāla uzmanību uz aprūpējamo personu sūdzībām par veselības traucējumiem, īpašu uzmanību pievēršot personām ar psihiskās veselības traucējumiem, jo minētās personas atsevišķos gadījumos nespēj objektīvi izvērtēt savu veselības stāvokli. Vienlaicīgi darbiniekiem ir jārūpējas par aprūpējamo personu kopējo veselības stāvokli, lai maksimāli novērstu hronisku slimību saasināšanos.
 • Katru dienu (no rīta, dienas laikā un vakarā) darbiniekiem veikt aprūpējamo personu veselības skrīningu, lai laikus identificētu personas ar elpceļu infekcijas pazīmēm (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums) un savlaicīgi veiktu saslimušo personu izolēšanu.
 • Ja darbiniekam ir aizdomas, ka aprūpējamai personai ir parādījušās Covid-19 pazīmes, darbiniekiem nekavējoties nodrošināt šīs personas izolāciju un, paliekot drošā attālumā no klienta, telefoniski informēt māsu (saskaņā ar SAC iekšējo kartību par rīcību ārkārtas situācijā).
 • Lai pieteiktu paraugu ņemšanu izmeklēšanai uz Covid-19, atbildīgā persona sazinās ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, nosūtot e-pastu uz adresi covid.iestades@nmpd.gov.lv vai zvanot uz tālruni 67337095 (tālruņa darba laiks ir katru dienu no pirmdienas līdz svētdienai no plkst. 8:00 līdz 18:00), norādot institūcijas nosaukumu, atrašanās adresi, izmeklējamo personu skaitu, ieskaitot tuvas (augsta riska) kontaktpersonas (kopā ne vairāk kā 30 personas vienas vizītes ietvaros) un atbildīgās personas kontakttālruni;
 • Ja SAC personas veselības stāvoklis ir tik smags, ka nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, tad jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam uz tālruni 113, lai veiktu aprūpējamās personas izmeklēšanu un nepieciešamības gadījumā hospitalizāciju.
 • Ja aprūpējamai personai ir apstiprināta Covid-19 infekcija, bet persona netiek hospitalizēta, iestādei jānodrošina personas izolēšana un atbilstoša aprūpe.
 • Darbiniekiem, kuri bijuši kontaktā ar Covid-19 slimnieku, tiek nodrošināta izolēšana, , transportēšana uz dzīves vietu pašizolācijai un paraugu ņemšana uz Covid-19.

 

Personu ar apstiprinātu Covid-19 izolēšana un aprūpe

 • Personu ar apstiprinātu Covid-19 infekciju izvieto atsevišķā telpā (istabā) un, ja iespējams, telpu grupā (stāvs; korpuss; ēka).
 • Ja to nodrošināt nav iespējams, kā pagaidu risinājumu, Covid-19 slimnieks atstāj vienā telpā ar citiem klientiem (ievērojot dzimumu sadalījumu), nodrošinot ne mazāk, ka 2 m attālumu starp gultām un nodalot gultas ar aizslietni. Telpā neievieto jaunus klientus un nodrošina, ka aprūpētājs aprūpē tikai slimnieku vai kontaktpersonas.
 • Telpa, kurā izvieto personu/-as, nedrīkst būt caurstaigājama, tai jābūt ar labu mehānisko ventilāciju vai atveramu logu. Klientus, kuriem ir apstiprināts Covid-19 var izvietot vienā telpā;
 • Ja iestādē ir liels Covid-19 slimnieku skaits, ir pieļaujama to grupēšana, vienā telpā izvietojot vairākas personas (ievērojot dzimumu sadalījumu.
 • Ēdināšanu nodrošināt katrai personai individuāli – telpā (istabā).
 • Katras personas telpā nodrošināt atsevišķs sanitārais mezgls vai aprīkojums atbilstoši personas funkcionālajām spējām (piemēram, krēsls-tualete, nepieciešamības gadījumā arī sēdpods). Ja tas nav iespējams, tad jānodrošina koplietošanas sanitāro mezglu ar ierīkotu ventilāciju vai atveramu logu. Sanitārajās telpās ir izlietne ar tekošu auksto un karsto ūdeni.
 • Ierobežot aprūpētāju skaitu. Saslimušo klientu (slimnieku) uzraudzību, ārstēšanu, ēdināšanu, aprūpi nodrošina personāls, kurš strādā tikai ar klientiem, kuriem ir Covid-19. Ieteicams, lai slimnieka aprūpē iesaistās tikai viens SAC darbinieks. Klientu aprūpi nodrošina aprūpētāji medicīnas māsas uzraudzībā. Norobežot jeb izolēt slimnieku.
 • Vēlams, lai personai, kura aprūpē slimnieku nav hronisku slimību.
 • Nepieļaut slimnieka pārvietošanos koplietošanas telpās, ja no tā nav iespējams izvairīties, slimniekam obligāti uzlikt masku un pārvietojas aprūpētāja uzraudzībā. Aprūpētājs nodrošina dezinfekciju. Ja iespējams, tad nodrošināt slimnieku ar atsevišķu sanitāro mezglu un ēdināšanu atsevišķi no citām aprūpējamām personām. Ja tas nav iespējams, tad bieži vēdināt un uzkopt koplietošanas telpas.
 • Nepieļaut citu klientu apmeklējumus.
 • Slimniekam uzturēšanās telpā nodrošināt pietiekamā daudzumā nepieciešamos higiēnas priekšmetus, roku ziepes un roku dezinfekcijas līdzekli, kas satur ne mazāk kā 70% spirta, sejas maskas, individuālu dvieli, vienreizlietojamās salvetes, mitrās salvetes, tualetes papīru, atkritumu tvertni. Tāpat slimniekam jānodrošina individuāli ēšanas piederumi (krūzes, šķīvji, karotes u.c. piederumi), kā arī individuāla gultas veļa.
 • Roku mazgāšana jāveic arī pirms un pēc ēdiena gatavošanas, pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklēšanas un lieto gumijas cimdus.
 • Ja telpā atrodas cita persona, slimniekam ir jālieto sejas maska, lai samazinātu elpceļu sekrētu pilienu izplatīšanos.
 • Vienlaicīgi arī personai, kura veic slimnieka aprūpi, jālieto IAL.
 • Darbiniekam aprūpes laikā nedrīkst pieļaut neaizsargātu kontaktu (bez IAL) ar slimnieka ķermeņa šķidrumiem, īpaši izdalījumiem no elpceļiem, piemēram, krēpām un fēcēm (izkārnījumiem).

Telpu uzkopšanas pasākumi

 • Telpā, kur uzturas slimnieks, regulāri veikt telpu mitro uzkopšanu un dezinfekciju. Uzkopšanai izmantot sadzīvē lietojamus mazgāšanas līdzekļus un pēc tam veikt telpas dezinfekciju. Dezinfekcijai tiek rekomendēts izmatot 70 % etanola šķīdumu vai 0,5% nātrija hipohlorīta šķīdumu kā arī citus dezinfekcijas līdzekļus, kas ir efektīvi pret apvalkotajiem  vīrusiem (t. sk. koronavīrusiem), piemēram, 50% izopropanolu saturošus līdzekļus. Pastiprināta uzmanība jāpievērš priekšmetiem un virsmām, kam inficētais slimnieks ir pieskāries (rokturi, gaismas slēdži, krāni, galda virsmas, gultas malas). Telpu un virsmu mitro uzkopšanu veic vismaz 2 reizes dienā, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus. Telpu uzkopšanā izmanto atsevišķu inventāru katrai telpu grupai;
 • Vairāk par telpu uzkopšanu un dezinfekciju lasīt Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē: https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/tirisana-un-dezinfekcija.
 • Slimnieka traukus kārtīgi nomazgāt un apstrādāt ar karstu ūdeni ( +70oC). Ja ir pieejams, labāk traukus mazgāt trauku mazgājamā mašīnā augstas temperatūras režīmā. Tāpat arī slimnieka netīro veļu un gultas veļu savākt rūpīgi, to nepurinot un nepiespiežot pie apģērba. Mazgāt veļas mašīnā ar veļas mazgāšanas līdzekli 60 – 90oC (vēlams 90oC vai karstākajā temperatūrā, kādu auduma veids pieļauj) temperatūras režīmā. Kārtīgi izžāvēt.
 • Uzkopjot telpas, savācot netīro veļu, atkritumus, darbiniekam lietot IAL. Nodrošināt atsevišķu (veselo un saslimušo personu) veļas savākšanu un mazgāšanu.
 • Bieži vēdināt telpas.
 • Atkritumu savākšanai nodrošināt tvertni ar vāku un pedāli un vienreizlietojamo maisu. Sadzīves atkritumus nodala no inficētās personas radītajiem atkritumiem.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana

 • Visas procedūras ar Covid-19 infcētiem klientiem veic labi vēdināmā telpā. Šo procedūru laikā jāierobežo cilvēku skaits telpā. Visām klātesošām personām jālieto atbilstoši IAL.
 • Veicot klientu ar apstiprinātu Covid-19 diagnozi vai aizdomu gadījumā* par Covid-19 saslimšanu aprūpi, kad ir iespējams fizisks vai ļoti tuvs “seja pret seju” kontakts vai ārstniecības procedūras (piemēram, uztriepes ņemšana laboratoriskai izmeklēšanai uz Covid-19), kas ir saistītas ar īpaši augstu infekcijas pārnešanas risku un prasa īpašus aizsardzības pasākumus IAL komplekts ir:
  • respirators FFP2/FFP3 (ja nav pieejams respirators, lieto ķirurģisko masku);
  • aizsargbrilles vai sejas ekrāns;
  • virsvalks/halāts ar garām piedurknēm no ūdens necaurlaidīga materiāla vai virsvalks/halāts ar garām piedurknēm no ūdens caurlaidīga materiāla ar ūdensnecaurlaidīgu priekšautu vai kombinezons;
  • cimdi ar pagarinātu manšeti.
 • Veicot klientu ar apstiprinātu Covid-19 diagnozi vai aizdomu gadījumā* par Covid-19 saslimšanu aprūpi bez fiziskā vai tuva “seja pret seju” kontakta,  kas nav saistīts augstu infekcijas pārnešanas risku, minimālais IAL komplekts ir:
  • ķirurģiskā maska;
  • aizsargbrilles vai sejas ekrāns;
  • virsvalks/halāts ar garām piedurknēm;
  • cimdi ar pagarinātu manšeti;
 • Veicot telpu apkopi un atkritumu apsaimniekošanu, kas saistīti ar Covid-19 slimniekiem, minimālais IAL komplekts ir:
  • ķirurģiskā maska;
  • aizsargbrilles vai sejas ekrāns,
  • virsvalks/halāts  no ūdens necaurlaidīga materiāla vai virsvalks/halāts ar garām piedurknēm no ūdens caurlaidīga materiāla ar ūdensnecaurlaidīgu priekšautu;
  • cimdi ar pagarinātu manšeti/ saimniecības gumijas cimdi;
  • ūdens necaurlaidīgi zābaki vai noslēgti darba apavi (gumijas vai cita materiāla);
 • Ķirurģisko masku un respiratoru lietošanā ļoti būtiski ir pareiza to uzvilkšana un noņemšana, ievērojot noteiktu secību, nepieskaroties potenciāli piesārņotām IAL daļām, t.sk.  maska vai respiratora priekšpusei. Pēc IAL novilkšanas rūpīgi mazgā rokas ar ziepēm vismaz 20-40 sekundes vai veic roku dezinfekciju. 
 • Ja tiek veikta vienlaikus vairāku slimnieku aprūpe ar vienādu diagnozi Covid-19, personālas drīkst lietot respiratorus, nenoņemot tos. Maksimālais laiks to lietošanai līdz 4 stundām (ja ražotājs nav noteicis savādāku lietošanas laiku). Nedrīkst respiratoru noņemt visu tā lietošanas laiku. Līdzko tas tiek noņemts, jāveic visu IAL nomaiņa.
 • Ķirurģisko masku lieto tiklīdz tā kļūst mitra vai līdz 2 stundām.
 • Respiratoram un maskai lietošanas laikā labi jāpieguļ sejai un tai nedrīkst pieskarties. Ja respirators vai maska paliek mitrs vai netīrs, tas jānomaina ar jaunu un lietotais jāizmet kā arī jāveic roku higiēna (mazgāšana vai dezinfekcija). Vairāk informācijas par individuālo aizsardzības līdzekļu pareizu lietošanu skatīt zemāk
 • Nedrīkst aprūpēt klientus, kuriem nav apstiprināta Covid-19 infekcija nenomainot IAL pēc slimnieka ar Covid-19 aprūpes vai šo slimnieku kontaminētas vides uzkopšanas un dezinfekcijas.
 • Vienreizlietojamās maskas un respiratorus un citus IAL ir jāsavāc kā bioloģiski bīstamos atkritumus atsevišķā marķētā konteinerā un pirms izmešanas ir jādezinficē ar hloru saturošiem līdzekļiem 0.5 % koncentrācijā vai citiem līdzekļiem ar pierādītu iedarbību uz koronavīrusiem vai jāutilizē kā bīstamie atkritumi.