16.09.2020.
Vadlīnijas augstskolām par iekļaujošas studiju vides veidošanu

Uzsākoties jaunajam mācību gadam, LM sagatavoja vadlīnijas augstskolām par iekļaujošas studiju vides veidošanu.

Vadlīniju mērķis ir sekmēt augstākās izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, veicinot izpratni par personu ar invaliditāti vajadzībām augstākās izglītības iegūšanā un augstskolu rīcību studiju vides un procesa pielāgošanai. Vienlaikus Vadlīniju mērķis ir sniegt iedvesmu un parādīt, ka daudzviet Latvijā un citur pasaulē eksistē pieejamības risinājumi, tie laika gaitā pilnveidojas, rodoties arvien jauniem risinājumiem.

Pieejama un iekļaujoša studiju vide ļauj personām ar invaliditāti īstenot savas tiesības uz izglītību bez diskriminācijas un ar vienlīdzīgām iespējām, iekļaujoties izglītības sistēmā visos līmeņos un visu mūžu gūt izglītību, kā arī celt pašcieņu un apzināties savu vērtību, attīstīt savu profesionālo kapacitāti un konkurētspēju darba tirgū, pilnībā izmantojot savu potenciālu.

Lejuplādē pdf šeit