Lai mazinātu Covid-19 krīzes laikā noteikto ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi, sniegts atbalsts sociāli mazāk aizsargātajām grupām (pabalsts krīzes situācijā, vecāku pabalsts, piemaksa pie dīkstāves pabalsta, dīkstāves palīdzības pabalsts, bezdarbnieka palīdzības pabalsts, bērna kopšanas pabalsts, pabalsts aizbildniecībā esoša bērna uzturēšanai, vienreizēja piemaksa par bērnu ar invaliditāti, slimības pabalsts, bezdarbnieka pabalsts, jaunā speciālista pabalsts), kā arī nodrošināts finansējums Covid-19 izplatības un masveida inficēšanās gadījumu novēršanas un saslimšanas risku mazināšanai Labklājības ministrijas pakļautībā esošajos valsts sociālās aprūpes centros. Detalizēta informācija par līdzekļu piešķiršanu un izlietojumu Covid-19 izplatības seku mazināšanai un pārvarēšanai: